Do walki, towarzysze! Komuniści wobec niepodległej Polski

W drugiej połowie 1939 r. coraz realniejsze wydawało się widmo wybuchu międzynarodowego konfliktu zbrojnego, który poważnie zagrażał nie tylko młodemu, odradzającemu się państwu polskiemu, lecz także większości państw ówczesnej Europy. W obliczu nadchodzącej wojny, kiedy społeczeństwo polskie podjęło wysiłek obronny, uaktywnili się także byli członkowie Komunistycznej Partii Polski. Im wojna dawała nadzieję na powrót do koncepcji rewolucyjnych sprzed 20 lat i ostatecznej dominacji Związku Sowieckiego w Europie.

Od początku istnienia sformalizowanego ruchu komunistycznego w Polsce, za który możemy uważać utworzenie w grudniu 1918 roku Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, aktyw partyjny dążył do osłabienia i likwidacji państwa polskiego, nie uznając niepodległości Polski przyznanej postanowieniami traktatu wersalskiego. Po raz pierwszy komuniści wystąpili przeciwko własnemu państwu w okresie wojny polsko-bolszewickiej, podejmując agitację wśród chłopów i robotników, aby wystąpili przeciw „kapitalistycznej Polsce”, ułatwiając tym samym zwycięski marsz Armii Czerwonej. Bolszewików przedstawiono wówczas jako jedynych obrońców i wyzwolicieli proletariatu. „Towarzysze! Sprawa robotnicza w niebezpieczeństwie. Jeżeli w chwili osłabienia rządu burżuazyjnego nie zdołamy obalić panowania klas posiadających, jeżeli werbunkowi białej gwardii nie przeciwstawimy rewolucyjnego powołania klasy robotniczej, ułatwimy burżuazji zakucie nas w kajdany strasznej niewoli klasowej. Do walki, Towarzysze!” – wezwano.
 
Zmiana taktyki po 1920 roku
Po zwycięskiej bitwie warszawskiej, kiedy siły bolszewickie znalazły się w odwrocie, KPRP zmieniła front działania i w kolejnych latach komuniści zaczęli agitować na rzecz mniejszości narodowych, domagając się dla nich autonomii, aż do ostatecznego odłączenia od Polski nie tylko ziem wschodnich, ale także Pomorza i Górnego Śląska. Rozpalanie nastrojów tożsamościowych było jawnym...
[pozostało do przeczytania 63% tekstu]
Dostęp do artykułów: