Niech spoczywają w spokoju… Pro memoria

Czemu, cieniu, odjeżdżasz, ręce złamawszy na pancerz,
Przy pochodniach, co skrami grają około twych kolan?
Miecz wawrzynem zielony, gromnic płakaniem dziś polan,
Rwie się sokół i koń twój podrywa stopę jak tancerz…
Cyprian Kamil Norwid „Bema pamięci żałobny-rapsod”


Kornel Morawiecki
Założyciel i przewodniczący Solidarności Walczącej, legenda antykomunistycznego podziemia, od 2015 roku marszałek senior Sejmu Rzeczypospolitej. W 1963 roku ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego, a siedem lat później uzyskał stopień naukowy doktora. W 1968 roku uczestniczył w strajkach studenckich, drukował i kolportował ulotki potępiające władze komunistyczne. W sierpniu 1980 roku włączył się w organizowanie strajków we Wrocławiu i współorganizował regionalne struktury Solidarności. Jesienią 1981 roku został delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się i jednocześnie drukował podziemne pisma. W czerwcu 1982 roku założył we Wrocławiu Solidarność Walczącą, jedną z największych podziemnych organizacji, która przyjęła bezkompromisową linię polityczną, za cel stawiając sobie całkowite odsunięcie od władzy komunistów oraz przywrócenie Polsce i innym krajom niepodległości. Morawiecki był przeciwny porozumieniu zawartemu przy Okrągłym Stole, a Solidarność Walcząca nigdy nie zgodziła się na rozmowy z komunistami.
 
Jan Olszewski
Premier w latach 1991–1992, obrońca opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W czasie okupacji walczył w Szarych Szeregach, był łącznikiem podczas Powstania Warszawskiego. Po wojnie ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 60. XX wieku bronił w procesach politycznych m.in.: Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego, Melchiora Wańkowicza, Janusza Szpotańskiego, Wojciecha Ziembińskiego. W 1975 roku podpisał „List 59” – protest przeciw...
[pozostało do przeczytania 59% tekstu]
Dostęp do artykułów: