Allo, Allo! Merllande nadchodzi!

Listek figowy

Hollande’a i Merkel łączą wspólne interesy i wspólne cele polityczne, których Berlin i Paryż nie byłyby w stanie osiągnąć bez utrzymania historycznego tandemu, który nazywał się Merkozy, a dziś otrzymał przydomek Merllande. Zresztą jak zwał, tak zwał – idea panowania nad Europą Francji i Niemiec jest bliska realizacji. Nie jest to idea nowa, wylęgła się wkrótce po wojnie w głowie ówczesnego kanclerza Konrada Adenauera, który pospieszył z pojednaniem z Francją.

Przyjaźń Niemiec i Francji rozwijała się i krzepła przez ubiegłe dziesięciolecia. I to bez względu na okoliczności i nieprzewidziane wydarzenia, a przede wszystkim bez oglądania
[pozostało do przeczytania 86% tekstu]
Dostęp do artykułów: