Druzgoczące zarzuty biegłych wobec BOR

Brak pirotechnika

Jak dowiedziała się „Gazeta Polska”, opinia biegłych jest druzgocząca dla kierownictwa BOR także w innych punktach. Jak stwierdzili biegli, sposób planowania, organizacji i realizacji działań ochronnych podejmowanych przez funkcjonariuszy BOR w ramach wizyty prezydenta RP wraz z małżonką w Federacji Rosyjskiej był od początku niezgodny z zasadami i pragmatyką obowiązującymi wówczas w BOR, a stwierdzone uchybienia miały znaczący wpływ na obniżenie bezpieczeństwa ochranianych osób. Lista zarzutów pod adresem kierownictwa BOR jest bardzo długa.

I tak, nie wyznaczono dowódcy grupy rekonesansowej. W grupie tej w ogóle nie było
[pozostało do przeczytania 72% tekstu]
Dostęp do artykułów: