Polskie tory: szybko, komfortowo, nowocześnie. Wielomiliardowe inwestycje PKP zmieniają oblicze kolei

Zarówno PKP S.A., jak i inne spółki kolejowe – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Cargo czy PKP Intercity, biorą aktywny udział w realizacji inwestycji za wiele dziesiątek mld zł. Mają one poprawić jakość przewozów, ich szybkość i dostępność kolei dla jej klientów.

Największe z programów inwestycyjnych: Krajowy Program Kolejowy,  Program Inwestycji Dworcowych, budowa Innowacyjnych Dworców Systemowych, rozwój intermodalnych terminali logistycznych, zakupy nowoczesnego taboru (lokomotywy, wagony, elektryczne zestawy trakcyjne itd.) – to najważniejsze z obecnie podejmowanych przedsięwzięć na polskiej kolei. Nie mniej znaczące będą inwestycje innowacyjne: wdrażanie systemów inteligentnego zarządzania budynkami (BMS), ecoMOTO, POLSUW.

Największy Krajowy Program Kolejowy
Same tylko PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują ogromny, największy w historii spółki program inwestycyjny – Krajowy Program Kolejowy (KPK) o wartości prawie 76 mld zł. W ramach niego zostanie zmodernizowanych m.in. 9 tys. km torów oraz setki stacji i przystanków. Przebudowywane są przejazdy kolejowo-drogowe, budowane nowe wiadukty i przejścia podziemne oraz montowane nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Perony dostosowywane są do potrzeb różnych grup pasażerów, szczególnie osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Program ten ma za główny cel wyrównanie dostępności komunikacyjnej w Polsce oraz zwiększenie możliwości sprawnych podróży w miastach i aglomeracjach. KPK tworzy lepsze warunki dla kolejowych przewozów towarowych. Finansowanie KPK zapewniają środki z programów UE i budżetu państwa.
Na sieci kolejowej zamontowano dziesiątki nowych rozjazdów, a komputery i nowoczesne systemy zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa na setkach kilometrów nowych torów.  Efektem programu stają się krótsze czasy przejazdu pociągiem. Tworzone są warunki do przywracania kolei na trasach, po których albo nie kursowały pociągi w ogóle, albo...
[pozostało do przeczytania 61% tekstu]
Dostęp do artykułów: