Logistyczna droga ekspansji. Silne firmy podnoszą konkurencyjność polskiej gospodarki

Grupa PKP CARGO pod koniec 2018 r. przyjęła nową strategię, z której wynika, że rozwój, ekspansja przedsiębiorstwa jest mocno skorelowana z najważniejszymi elementami polityki naszego państwa.

Strategia Grupy, która jest jednym z największych w Europie towarowych przewoźników kolejowych, zakłada dążenie do zdobycia pozycji lidera na rynku Trójmorza. Aktywność PKP CARGO na obszarze Międzymorza (Bałtyk, Adriatyk, Morze Czarne) to element integrujący gospodarkę tego regionu, co jest zgodne z koncepcją głębokiej współpracy polityczno-ekonomicznej Trójmorza. Polska chce być liderem tego procesu, do czego predestynuje nasz kraj potencjał demograficzny, gospodarczy i rola w międzynarodowej polityce. Innym elementem umacniania międzynarodowej pozycji PKP CARGO jest aktywność na Nowym Jedwabnym Szlaku.

Można więc powiedzieć, że w przypadku PKP CARGO, jednego z polskich narodowych czempionów, zachodzi zbieżność między działaniami spółki a polityką państwa. Taki związek jest czymś naturalnym w wielu krajach, gdyż dzięki współpracy rządu i biznesu buduje się dobrobyt obywateli i potęgę państwa. W Polsce ten model współpracy na szczęście też jest praktykowany, co widać zwłaszcza po 2015 r., z korzyścią dla obu stron. W dbaniu o polską przedsiębiorczość również należy upatrywać sukcesów polityki gospodarczej rządu.

Plany PKP CARGO idealnie wpisują się także w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Spółka nie chce być tylko przewoźnikiem, ale także wiodącym operatorem logistycznym. Ma to o tyle znaczenie, że silne firmy logistyczne są niezbędne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki. – Konkurencja w zglobalizowanym świecie nie polega teraz na rywalizacji między przedsiębiorstwami, krajami, ale między łańcuchami dostaw, czyli między systemami logistycznymi – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Takie łańcuchy tworzą często tysiące firm rozsianych po całym świecie i muszą mieć one zapewnioną sprawną...
[pozostało do przeczytania 28% tekstu]
Dostęp do artykułów: