Polska i Rumunia rozwijają współpracę. Wypracowywanie wspólnych strategii szansą na sukces w regionie

Realizacja projektów infrastrukturalnych przez Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza stwarza szansę na dynamiczny rozwój relacji handlowych i gospodarczych między Polską a Rumunią. O tym, jak tę szansę wykorzystać, dyskutowano podczas debaty zorganizowanej w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy.


Zawarte 10 lat temu porozumienie o partnerstwie strategicznym Polski i Rumunii stało się impulsem do bliższej współpracy politycznej i gospodarczej największych krajów Europy Środkowo–Wschodniej. Porozumienie zakłada współpracę w zakresie bezpieczeństwa, energii, rolnictwa, rozwoju regionalnego, transportu i zmian klimatycznych. Jak stwierdził prowadzący debatę poseł Zbigniew Gryglas, Polskę i Rumunię łączy wspólna historia, ale też podobne problemy, z którymi dzisiaj oba kraje muszą się mierzyć, chociażby związane z bezpieczeństwem. Kraje zbliża też Inicjatywa Trójmorza, skupiająca państwa Unii Europejskiej z obszaru leżącego pomiędzy Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem. Inicjatywa została zawiązana w celu wzmocnienia tej części Unii Europejskiej i wyrównaniu różnić w rozwoju infrastrukturalnym i jakości życia mieszkańców regionu Trójmorza z zachodnią częścią UE. – Polska i Rumunia są liderami tego projektu – podkreślił Gryglas.

Wspólne projekty infrastrukturalne
Dla gospodarki państw regionu Trójmorza ogromne znaczenie mają projekty infrastrukturalne, takie jak Via Carpatia, europejska trasa północ–południe łącząca Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji. Droga będzie przebiegać przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję, stanowiąc szlak transportowy prowadzący wzdłuż granicy wschodniej UE, z Europy Środkowej do Azji. Oprócz infrastruktury drogowej państwa regionu rozwijają też wspólne projekty energetyczne.

Ważnym instrumentem wsparcia dla projektów infrastrukturalnych realizowanych m.in. w Rumunii jest powołany w maju tego roku przez Bank Gospodarstwa...
[pozostało do przeczytania 60% tekstu]
Dostęp do artykułów: