Tory narzędziem sukcesu gospodarki

Podczas jednej z debat ostatniej, XXIX edycji Forum Gospodarczego w Krynicy, przedstawiciele resortu infrastruktury, spółek z Grupy PKP oraz eksperci dyskutowali nt. wpływu polskiej kolei na rozwój krajowej gospodarki.

Trzy ważne programy
W opinii Andrzeja Bittela, wiceministra infrastruktury, musimy rywalizować z gwałtownie rosnącym ruchem samochodowym. Uruchomiony przez władze Fundusz rozwoju przewozów autobusowych pozwoli m.in. przybliżyć dostępność kolei zwłaszcza do mniejszych miejscowości, w których nie jest ona obecna. . Rozwój kolei powinien też przyspieszyć w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, dzięki któremu powstaną szybkie 1-2 godzinne połączenia kolejowe głównych miast w Polsce z CPK. Także uruchamiany program Kolej Plus przyczyni się do wsparcia rozwoju i rewitalizacji linii kolejowych, zwłaszcza o znaczeniu lokalnym i powstrzymaniu ich degradacji. Mamy dzięki tym wszystkim przedsięwzięciom szansę na znaczące wzmocnienie systemu społecznej funkcji połączeń kolejowych. Kolej realizuje także cele geostrategiczne państwa poprzez rozwój połączeń intermodalnych, rozwijających system transportu ładunków sprowadzanych do i z naszych portów morskich. Będziemy m.in. rozbudowywać terminal intermodalny w Małaszewiczach, co pozwoli na rozwój polskiej części tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku.

Nowe inwestycje na 200. dworcach
Krzysztof Mamiński, prezes  PKP SA wskazywał w dyskusji na znaczenie realizacji Programu Realizacji Inwestycji Dworcowych. Zakłada on do 2023 r. odnowę lub wybudowanie ok. 200. dworców. Na ten cel przewidziano ok. 1,5 mld zł. - Z tej liczby 105 to dworce zabytkowe, którym przywrócimy świetność, wyposażając je jednocześnie w rozwiązania zapewniające wysoką jakość obsługi podróżnych - dodał.  Program obejmuje także budowę 40. innowacyjnych dworców systemowych „ Będą one nową jakością kolejową - wykorzystamy w związku z tym wszelkie nowoczesne...
[pozostało do przeczytania 59% tekstu]
Dostęp do artykułów: