Emerytura z planem. W największych firmach ruszyły Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe weszły w nową fazę. To już nie opracowywanie założeń i prace nad ustawowym kształtem systemu oszczędzania na dodatkowe emerytury. Od początku lipca zatrudnieni w największych firmach zostali włączeni w system PPK.

Automatycznie do programu zostali zapisani pracownicy w wieku 18–55 lat w firmach, które zatrudniają ponad 250 osób. Łącznie, według założeń ustawodawcy, do systemu PPK powinno należeć ok. 12 mln pracowników całym kraju.

Zasady działania
Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o PPK do programu przystąpi każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Osoby w wieku powyżej 55 lat mogą natomiast przystąpić do PPK dobrowolnie. Wszyscy mają też prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w programie ale muszą pamiętać, że za 4 lata po raz kolejny będą do niego zapisani.

Po wdrożeniu PPK w największych firmach co kolejne pół roku – aż do stycznia 2021 r. – system PPK będzie wprowadzany w coraz mniejszych przedsiębiorstwach. Od 1 stycznia 2020 r. w firmach zatrudniających od 50 do 249 pracowników; od 1 lipca 2020 r. – od 20 do 49 pracowników, zaś od 1 stycznia 2021 r. w przedsiębiorstwach liczących poniżej 20 pracowników. Obowiązek wprowadzenia PPK ciąży przy tym na każdym pracodawcy, który zatrudnia przynajmniej jednego pracownika.

Jednocześnie ustawa przewiduje wyjątki od obowiązku utworzenia PPK. Programu nie musi wprowadzać:

mikroprzedsiębiorca (firma zatrudniająca mniej niż 10 osób), jeśli wszyscy pracownicy złożą deklarację rezygnacji z wpłat na PPK;

pracodawca, który w dniu objęcia go przepisami ustawy posiada funkcjonujący Pracowniczy Program Emerytalny ze składkami min. 3,5 proc. oraz udziałem pracowniczym min. 25 proc.

Ponadto pracodawca czasowo nie będzie musiał również dokonywać wpłat na PPK w okresach przestoju ekonomicznego, w przypadku niewypłacalności, w...
[pozostało do przeczytania 76% tekstu]
Dostęp do artykułów: