Gdańsk i Westerplatte w tradycji polskiej

1 września o świcie odbyły się dwie uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej – jedna w Wieluniu i druga w Gdańsku. Te pierwsze przebiegły w atmosferze powagi. Te na Westerplatte wpisały się zaś w nurt sporu między rządem a opozycją i zawierały element kontynuacji opacznego rozumienia historii grodu nad Motławą, prezentowanego przez tamtejsze władze samorządowe i „totalną” opozycję. Historia Gdańska jest zaś jednym z najważniejszych kluczy do zrozumienia dziejów Polski. Jest nasycona symboliką, którą warto znać.

Symbol pierwszy
Gdańsk i Westerplatte są przede wszystkim symbolami niemieckiej agresji na Polskę z 1939 roku i
[pozostało do przeczytania 86% tekstu]
Dostęp do artykułów: