Kluby „GP” na Święcie Wojska Polskiego

W okresie II Rzeczypospolitej Święto Żołnierza obchodzono dla upamiętnienia walk toczonych w 1920 r. w obronie ojczyzny.

Od początku uzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. kultywowano tradycję oręża polskiego, co było jednym z najważniejszych czynników integrujących armię oraz umacniało jej więzi ze społeczeństwem. Szczególnym tego przykładem były święta wojskowe, które zawsze uroczyście obchodzono w armii II Rzeczypospolitej. Wojsko Polskie w ceremoniale, znakach czy nazwach i w swojej wewnętrznej strukturze podkreślało swój historyczny rodowód i tradycję rozumianą jako trwanie państwa oraz ciągłość istnienia jego zbrojnego ramienia. W okresie II
[pozostało do przeczytania 86% tekstu]
Dostęp do artykułów: