Kluby „GP” na Święcie Wojska Polskiego

W okresie II Rzeczypospolitej Święto Żołnierza obchodzono dla upamiętnienia walk toczonych w 1920 r. w obronie ojczyzny.

Od początku uzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. kultywowano tradycję oręża polskiego, co było jednym z najważniejszych czynników integrujących armię oraz umacniało jej więzi ze społeczeństwem. Szczególnym tego przykładem były święta wojskowe, które zawsze uroczyście obchodzono w armii II Rzeczypospolitej. Wojsko Polskie w ceremoniale, znakach czy nazwach i w swojej wewnętrznej strukturze podkreślało swój historyczny rodowód i tradycję rozumianą jako trwanie państwa oraz ciągłość istnienia jego zbrojnego ramienia. W okresie II Rzeczypospolitej Święto Żołnierza obchodzono dla upamiętnienia walk w obronie Ojczyzny toczonych w 1920 r. Wybrano dzień 15 sierpnia, gdyż w tym dniu w 1920 r. w godzinach nocnych pierwsze oddziały 21. Dywizji Górskiej rozpoczęły forsowanie Wieprza pod Kockiem. Tak ruszyła kontrofensywa, w wyniku której rozbito wojska rosyjskiego Frontu Zachodniego pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego. Ustanowienie Święta Żołnierza sankcjonował rozkaz ministra spraw wojskowych, gen. broni Stanisława Szeptyckiego z 4 sierpnia 1923 r. Podano w nim: „W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski”. Święto Żołnierza nie zostało nigdy odwołane żadnym aktem prawnym. Obchodzono je uroczyście w okresie II wojny światowej w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i w Wojsku Polskim do 1947 r. Ustawa sejmowa z 30 lipca 1992 r. przywróciła obchody Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia. Wtedy po raz pierwszy odbyły się tego dnia centralne uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. W tym roku główne uroczystości z udziałem prezydenta Andrzeja...
[pozostało do przeczytania 70% tekstu]
Dostęp do artykułów: