Kluby „GP” pamiętały o bohaterach Powstania Warszawskiego

Członkowie klubów „GP” w Polsce i na świecie oddali hołd wszystkim bohaterom, którzy stanęli do walki o oswobodzenie Warszawy.

W 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, a politycznie skierowaną przeciw ZSRS oraz podporządkowanym mu polskim komunistom, kluby „GP” uczciły bohaterów tamtych dni. W Powstaniu Warszawskim przygotowanym przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza” zginęło około 16 tys. polskich żołnierzy, 20 tys. zostało rannych, a 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys.
[pozostało do przeczytania 86% tekstu]
Dostęp do artykułów: