Kluby „GP” pamiętały o bohaterach Powstania Warszawskiego

Członkowie klubów „GP” w Polsce i na świecie oddali hołd wszystkim bohaterom, którzy stanęli do walki o oswobodzenie Warszawy.

W 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, a politycznie skierowaną przeciw ZSRS oraz podporządkowanym mu polskim komunistom, kluby „GP” uczciły bohaterów tamtych dni. W Powstaniu Warszawskim przygotowanym przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza” zginęło około 16 tys. polskich żołnierzy, 20 tys. zostało rannych, a 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Członkowie klubów „GP” w Polsce i na świecie uczcili i oddali hołd bohaterom, którzy stanęli do walki o oswobodzenie Warszawy, którzy walczyli o niepodległość Polski, o wolność Polaków.
W Poznaniu uroczystości rocznicowe rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod tablicą Armii Krajowej w kościele Dominikanów, następnie udano się na ulicę Fredry do kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela, gdzie odbyła się msza św. w intencji poległych i żyjących Powstańców Warszawskich, wśród których walczyło ponad 1000 Wielkopolan. – 45 lat musieliśmy czekać, by swobodnie mówić o Powstaniu Warszawskim – zauważył bp Szymon Stułkowski w wygłoszonej homilii. Po zakończonej mszy św. jej uczestnicy wraz z  biskupem oraz prałatem ks. Leonardem Polochem, z pocztami sztandarowymi udali się w uroczystym pochodzie ulicami Fredry i al. Niepodległości pod pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Tam po wciągnięciu flagi państwowej na maszt przez poczet sztandarowy, odsłuchaniu hymnu państwowego i złożeniu wieńców przez liczne delegacje państwowe i społeczne oraz delegacje zagraniczne, zakończyła się uroczystość.
Klub „GP” w Tychach złożył kwiaty pod pomnikiem gen. Stefana „Grota” Roweckiego. Krótką modlitwę w intencji poległych poprowadził Andrzej...
[pozostało do przeczytania 70% tekstu]
Dostęp do artykułów: