20 centymetrów krwi

Terror uderzał także w inne nacje, najbardziej w akcentującą swoje aspiracje państwowe ludność ukraińską. W pamięci mieszkańców Kresów jako szczególnie tragiczne zapisały się cztery wielkie deportacje w głąb ZSRS i przeprowadzona w czerwcu 1941 r. akcja „rozładowania” więzień. W samym Lwowie zakończyła się ona wymordowaniem ponad 3 tys. ludzi. Zbrodnia ta nie miała precedensu w dziejach miasta.

„Rozładowanie” więzień w 1941 r.

Wybuch wojny niemiecko-sowieckiej 22 czerwca 1941 r. okazał się ogromnym zaskoczeniem nie tylko dla kierownictwa ZSRS, ale także dla poszczególnych garnizonów Armii Czerwonej stacjonujących na Kresach Wschodnich II
[pozostało do przeczytania 95% tekstu]
Dostęp do artykułów: