Jak miliony dla ofiar przestępstw trafiły do zwolenników LGBT. Śledztwo prokuratury w sprawie dotacji

Miliony złotych z Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej trafiły w czasie rządów PO-PSL do fundacji i stowarzyszeń zajmujących się m.in. wspieraniem aborcji, LGBT i gender. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa związanego z przyznawaniem dotacji śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Poznaniu.

Sprawą Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej zajęliśmy się na początku lipca. Wysłaliśmy pytania między innymi do Ministerstwa Sprawiedliwości, by ustalić, kto nadzorował rozdział pieniędzy. Po otrzymaniu wszystkich odpowiedzi potwierdziły się nasze wcześniejsze, nieoficjalne informacje – Fundusz nadzorowała Marzena K., była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości, oskarżona w aferze reprywatyzacyjnej, a pieniądze szerokim strumieniem płynęły do organizacji pozarządowych powiązanych z politykami obecnej opozycji. Odpowiedź ministerstwa była następująca: „W latach 2012–2014 przepisy wskazywały, że decyzję podejmuje Dysponent Funduszu, to jest Minister Sprawiedliwości. W 2014 roku zmieniono rozporządzenie i od 2015 roku miała o tym decydować komisja powoływana przez Ministra Sprawiedliwości. Od momentu, gdy środki z Funduszu POPPiPP zaczęły być przekazywane organizacjom pozarządowym (od 2012 roku), do początku 2016 roku Marzena K. bezpośrednio nadzorowała ten fundusz. Pełniła między innymi funkcję Naczelnika Wydziału Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Promocji Mediacji w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka oraz zastępcy dyrektora, mając w zakresie zadań nadzór nad funduszem. Posiadała upoważnienie Ministra Sprawiedliwości do dysponowania w jego imieniu środkami Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”.

Miliony na wspieranie feministek, gender i LGBT
Według założeń, środki finansowe z Funduszu POPPiPP otrzymywały organizacje podejmujące działania antyprzemocowe, pomagające...
[pozostało do przeczytania 81% tekstu]
Dostęp do artykułów: