Poszukiwania dzieci, czyli dramatyczny wyścig z czasem. Jak działa policyjna machina, gdy znika człowiek

W 2017 r. liczba zgłoszonych osób zaginionych wyniosła 19 563. Z danych policyjnych wynika, że przypadków zaginięć jest z roku na rok coraz więcej. Dramatyczne doniesienia o losach zaginionych powodują pojawianie się plotek, które często utrudniają poszukiwania. Jak zatem policja i detektywi radzą sobie z tak bardzo skomplikowanymi sprawami?

Poszukiwanie osób zaginionych w Polsce odbywa się na podstawie zarządzenia nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r. Ustanawia ono kategorie osób zaginionych, czyli stopnie określające niezwłoczność i zakres podjęcia czynności poszukiwawczych. Uzależniony jest on od stwierdzonego ryzyka wystąpienia zagrożenia dla życia, zdrowia lub wolności osoby zaginionej.

Policja na tropie
Stopień pierwszy odnosi się do osób, których zaginięcie może skutkować m.in. bezpośrednim zagrożeniem życia i dotyczy np. małoletnich i niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W przypadku takich osób wymagane jest natychmiastowe podjęcie czynności poszukiwawczych z zaangażowaniem znacznych sił ze strony policji.
Poziom drugi dotyczy tych, których zaginięcie związane jest z uzasadnionym podejrzeniem wystąpienia zagrożenia dla jej życia. Chodzi głównie o osoby, które wcześniej chciały popełnić samobójstwo.
Poziom trzeci odnosi się do tych, których zaginięcie nie wiąże się z bezpośrednim zagrożeniem życia, np. takich, którzy wyrażali wolę zerwania kontaktów z rodziną.
Kiedy policja uzyskuje informację o zaginięciu osoby kwalifikującej się do poziomu pierwszego, organizuje dodatkowe siły i środki w celu wykorzystania ich w czynnościach poszukiwawczych, przeprowadza penetrację terenu ostatniego miejsca pobytu osoby zaginionej, dokonuje sprawdzenia w szpitalach, zabezpiecza ujawnione ślady i dowody, dokonuje analizy monitoringu, uzyskuje zgodę osoby najbliższej na publikację wizerunku osoby zaginionej, zleca oznaczenie profilu DNA pochodzącego od osoby zaginionej...
[pozostało do przeczytania 72% tekstu]
Dostęp do artykułów: