XIV Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” – Spała 2019

W wielu miejscowościach kluby „GP” są jedynym forum, na którym rozmawia się w sposób odpowiedzialny o naszym kraju.

W dniach 14–16 czerwca spotkamy się w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale na XIV Zjeździe Klubów „Gazety Polskiej”. To wielkie święto dla wszystkich klubowiczów i środowiska Strefy Wolnego Słowa. To czas na podsumowanie 14 lat naszej działalności. W Polsce, Europie, USA, Kanadzie i Australii działa prawie 500 klubów „GP”. Warto w tym miejscu ponownie przypomnieć słowa prof. Sławomira Cenckiewicza, laureata nagrody Człowieka Roku Klubów „GP”: „Kluby »Gazety Polskiej« tworzą wyjątkowe w skali kraju środowisko – spiskowców wolności, mówiąc słowami wielkiego poety Zbigniewa Herberta z wiersza »17 września«”. Trudno się nie zgodzić ze stwierdzeniem profesora, który doskonale poznał środowisko  klubów „GP”. Spotykając się z klubowiczami, wielokrotnie rozmawiał o trudnej historii Polski. Warto też przypomnieć słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który doceniając pracę klubowiczów, powiedział na X Zjeździe Klubów „GP” w Piotrkowie Trybunalskim: „Jesteście oddziałem szturmowym armii, która ma maszerować do zwycięstwa”. I członkowie klubów od kilkunastu lat maszerują, jednocząc wokół siebie tych wszystkich, którzy nie bacząc na przeciwności, pracują dla dobra Polski. Należy pamiętać, że w wielu miejscowościach kluby „GP” są jedynym forum, na którym rozmawia się w sposób odpowiedzialny o naszym kraju, a kluby integrują lokalną społeczność i pracując dla niej, dają wszystkim impuls do pozytywnego działania. To m.in. praca członków klubów „GP” pozwoliła cztery lata temu doprowadzić do zmiany władzy w Polsce i odsunięcia ludzi, dla których „polskość to nienormalność”. W ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego zaangażowanie klubowiczów w pracę na rzecz kandydatów Prawa i Sprawiedliwości przyczyniło się do znakomitego wyniku wyborczego tej partii. Tacy ludzie to łakomy kąsek dla różnych organizacji, które chciałyby rozbić...
[pozostało do przeczytania 70% tekstu]
Dostęp do artykułów: