Gwarancja Biznesmax pomoże zabezpieczyć Twój kredyt!

Firma innowacyjna, która realizuje projekt inwestycyjny może liczyć na wsparcie z Funduszu Gwarancyjnego unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wsparcie to polega na udzieleniu gwarancji spłaty kredytu z możliwością otrzymania dotacji zwracającej część zapłaconych odsetek. Jeżeli realizujesz innowacyjne przedsięwzięcia i potrzebujesz zabezpieczenia kredytu, Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje na ten cel Gwarancję Biznesmax z dotacją, którą zapewnisz spłatę kredytu a nawet otrzymasz dopłatę do jego oprocentowania!

Bank Gospodarstwa Krajowego od lat wspiera rozwój i wzrost innowacyjnego potencjału w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
[pozostało do przeczytania 80% tekstu]
Dostęp do artykułów: