Gwarancja Biznesmax pomoże zabezpieczyć Twój kredyt!

Firma innowacyjna, która realizuje projekt inwestycyjny może liczyć na wsparcie z Funduszu Gwarancyjnego unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wsparcie to polega na udzieleniu gwarancji spłaty kredytu z możliwością otrzymania dotacji zwracającej część zapłaconych odsetek. Jeżeli realizujesz innowacyjne przedsięwzięcia i potrzebujesz zabezpieczenia kredytu, Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje na ten cel Gwarancję Biznesmax z dotacją, którą zapewnisz spłatę kredytu a nawet otrzymasz dopłatę do jego oprocentowania!

Bank Gospodarstwa Krajowego od lat wspiera rozwój i wzrost innowacyjnego potencjału w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Środki z Funduszu Gwarancyjnego, w ramach PO IR, który realizuje BGK, pozwolą na udzielenie gwarancji przedsiębiorcom na ponad 2 mld zł! Dla uatrakcyjnienia oferty, Fundusz ten oprócz zabezpieczenia spłaty kredytu innowacyjnych przedsiębiorców, przewiduje dodatkową pulę środków - łącznie niemal 350 mln zł. Dzięki nim, firma może otrzymać uzupełniające wsparcie dotacyjne w postaci dopłat do odsetek. Do końca 2020 r. preferencyjna stawka dopłaty do oprocentowania kredytu wynosi  5% stopy rocznej. Gwarancja Biznesmax może być zastosowana jako narzędzie niezależne od innych instrumentów wsparcia, jak również z powodzeniem łączona z projektami dotacyjnymi dofinansowanymi np. z kredytu na innowacje technologiczne.
Co ważne, gwarancja Biznesmax jest zabezpieczeniem bezpłatnym. Udzielana jest przy współpracy z jednym z dziesięciu banków kredytujących (Alior Bank, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, Bank Polskiej Spółdzielczości, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska oraz SGB-Bank).

Masz innowacyjny pomysł? Masz szansę na gwarancję!
Gwarancja Biznesmax z dopłatą do oprocentowania kredytu została wprowadzona na rynek w 2017 r. Bank Gospodarstwa Krajowego rozszerzył tym samym...
[pozostało do przeczytania 57% tekstu]
Dostęp do artykułów: