Dochód Narodowy

List otwarty do Pana Andrzeja Dudy, Prezydenta RP
Szanowny Panie Prezydencie!
Naszą wspólną troską jest, jak wierzymy, ukazywanie w czytelny sposób obywatelom – wyborcom, a szczególnie naszym przedsiębiorcom – wypracowanego przez nich efektu gospodarczego. Temu m.in. służyć powinny wskaźniki gospodarcze publikowanie przez GUS.


Od lat znanym i uznanym w świecie wskaźnikiem jest produkt narodowy brutto (PNB), tj. dochody osiągane przez obywateli danego kraju niezależnie od miejsca świadczenia usług przez posiadane przez nich czynniki produkcji. Skądinąd wskaźnik ten uznawany jest w klasycznej ekonomii jako jeden z podstawowych mierników rachunków
[pozostało do przeczytania 77% tekstu]
Dostęp do artykułów: