Dochód Narodowy

Dodano: 04/06/2019 - Nr 23 z 5 czerwca 2019

Felieton [Okiem przedsiębiorcy]

List otwarty do Pana Andrzeja Dudy, Prezydenta RP Szanowny Panie Prezydencie! Naszą wspólną troską jest, jak wierzymy, ukazywanie w czytelny sposób obywatelom – wyborcom, a szczególnie naszym przedsiębiorcom – wypracowanego przez nich efektu gospodarczego. Temu m.in. służyć powinny wskaźniki gospodarcze publikowanie przez GUS. Od lat znanym i uznanym w świecie wskaźnikiem jest produkt narodowy brutto (PNB), tj. dochody osiągane przez obywateli danego kraju niezależnie od miejsca świadczenia usług przez posiadane przez nich czynniki produkcji. Skądinąd wskaźnik ten uznawany jest w klasycznej ekonomii jako jeden z podstawowych mierników rachunków narodowych. PNB nie występuje jednakże jawnie w przyjętych współcześnie systemach rachunków narodowych, zgodnych z dyrektywami ONZ. W Polsce, po transformacji ustrojowej i przyjęciu nowego systemu rachunków narodowych, PNB przestało być publikowane przez GUS, jakkolwiek wszelkie dane do jego określenia zawarte są w rachunkach
     
23%
pozostało do przeczytania: 77%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.gazetapolska.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gazetapolska.pl

W tym numerze