Remtrak na nowych torach. Spółka z grupy kapitałowej PKP Intercity pomyślnie przechodzi proces modernizacji

PKP Intercity stale inwestuje w unowocześnienie taboru. Dba także o jego sprawną obsługę techniczną. Swoje kompetencje w tym zakresie poszerza spółka z grupy kapitałowej PKP Intercity.

Zakład Usług Taborowych Remtrak Sp. z o.o. powstał w 1999 r. Wraz z PKP Intercity S.A. i WARS S.A. wchodzi w skład grupy kapitałowej PKP Intercity S.A. Spółka wkracza w nowy etap rozwoju, zmieniając swoją nazwę na PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. Jednocześnie rozpoczyna trzeci etap modernizacji swojego oddziału w Idzikowicach. Celem tego procesu jest urynkowienie spółki i rozszerzenie dotychczasowych kompetencji.

Obecny etap obejmie budowę nowej hali naprawczej dla
[pozostało do przeczytania 68% tekstu]
Dostęp do artykułów: