Remtrak na nowych torach. Spółka z grupy kapitałowej PKP Intercity pomyślnie przechodzi proces modernizacji

PKP Intercity stale inwestuje w unowocześnienie taboru. Dba także o jego sprawną obsługę techniczną. Swoje kompetencje w tym zakresie poszerza spółka z grupy kapitałowej PKP Intercity.

Zakład Usług Taborowych Remtrak Sp. z o.o. powstał w 1999 r. Wraz z PKP Intercity S.A. i WARS S.A. wchodzi w skład grupy kapitałowej PKP Intercity S.A. Spółka wkracza w nowy etap rozwoju, zmieniając swoją nazwę na PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. Jednocześnie rozpoczyna trzeci etap modernizacji swojego oddziału w Idzikowicach. Celem tego procesu jest urynkowienie spółki i rozszerzenie dotychczasowych kompetencji.

Obecny etap obejmie budowę nowej hali naprawczej dla lokomotyw i wagonów wraz
z wózkownią oraz hali napraw zestawów kołowych. Pozwoli to na jednoczesną naprawę większej liczby wagonów. Zakończenie prac zaplanowane jest na styczeń 2021 r. Cały proces modernizacji rozpoczął się w maju 2016 r. W ramach pierwszego etapu rozbudowy m.in. zbudowano nowoczesną komorę lakierniczą, a także zrealizowano inwestycje, które znacząco poprawiły komfort pracy. Podczas drugiego etapu modernizacji oddział w Idzikowicach został wyposażony w wiele specjalistycznych stanowisk naprawczych, co pozwoliło usprawnić proces naprawy wagonów, zwiększyć efektywność i jeszcze mocniej uniezależnić się od podmiotów zewnętrznych. Koszt dotychczasowej rozbudowy wyniósł blisko 18 mln zł netto.

Rozbudowywany zakład w Idzikowicach stanowi ważny ośrodek zatrudnienia w regionie, a liczba pracowników stale rośnie. Na koniec 2018 r. pracowało w nim 349 osób. W skali całego kraju Remtrak zatrudniał ponad 500 pracowników. Rozpoczynający się kolejny etap rozbudowy zakładu wpłynie na dalszy wzrost zatrudnienia. Potrzebnych będzie wielu nowych specjalistów i inżynierów. Docelowo pracę w oddziale na terenie Idzikowic znajdzie od 400 do 450 nowych pracowników, co daje łącznie ponad 800 miejsc pracy.

Spółka notuje rosnące zyski. Rok 2018  zamknęła z 5,42...
[pozostało do przeczytania 29% tekstu]
Dostęp do artykułów: