Trendy energetyki przyszłości. Sektor paliwowo-energetyczny na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Obok problemów branży transportowej istotna część debat tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach poświęcona była szeroko pojętej infrastrukturze, w tym polskiego sektora paliwowo-energetycznego.

Wśród stojących przed nim szans i wyzwań wymieniano m.in. konieczność ustabilizowania przepisów normujących funkcjonowanie tego sektora, poszukiwania paliw alternatywnych nowej generacji. Choć wciąż to węgiel stanowi podstawę energetyki w naszym kraju, wyzwaniem jest jego odpowiednie wykorzystywanie, np. poprzez zgazowanie tego paliwa i znajdowanie możliwości zastosowania w przemyśle syngazu (gazu syntezowego) czy wodoru.
Według mec. Roberta Draby z PwC trendem dominującym w rozwoju sektora stanie się coraz szerszy udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w miksie energetycznym, a także poszerzenie możliwości magazynowania wytworzonej energii. Józef Węgrecki, członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych zauważył: – Dostrzegamy te megatrendy. Rozpoczęliśmy przygotowania do budowy farmy wiatrowej na morzu o mocy 1200 MW. Mamy także istniejące dwa energetyczne bloki gazowe. Możemy je traktować jako specyficzne magazyny energii. Oceniamy, że na Bałtyku można wybudować farmy wiatrowe o łącznej mocy do 10–15 GW – także one mogą służyć jako potencjalne magazyny gromadzące energię. Jeśli owe 15 GW z tego źródła dodać do już istniejących 4 GW zmagazynowanej obecnie przez nas energii, dysponowalibyśmy w sumie 19 GW zgromadzonej w magazynach – wylicza wiceprezes Węgrecki.
W jego przekonaniu szerokie wykorzystywanie wodoru w energetyce to kwestia najbliższych lat. – Na początek jako paliwo dla samochodów ciężarowych. Choć wciąż barierą do jego szerszego wykorzystywania jest cena (40 zł/1 kg). Jednak 1 kg wodoru wystarcza na przejechanie 100 km. PKN Orlen jest największym producentem tego paliwa w Polsce.
W opinii Adriana Furgalskiego, wiceprezesa Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, także elektromobilność staje się...
[pozostało do przeczytania 28% tekstu]
Dostęp do artykułów: