Postaw na rozwój swojej firmy!

Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z wybranymi instytucjami finansującymi pomaga przedsiębiorcom rozwijać swoje firmy i zwiększać konkurencyjność na lokalnych rynkach. Na takie podmioty czeka wachlarz produktów, z oprocentowaniem już od 0% m.in.: pożyczki unijne, poręczenia i wejścia kapitałowe. Fundusze europejskie to nie tylko dotacje, ale również inne atrakcyjne instrumenty zwrotne. To co je wyróżnia to fakt, że po ich spłacie można znowu sięgnąć po te same środki. Mogą z nich skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z różnych sektorów, zarówno te, które zapuściły już korzenie na rynku, jak i nowe – stawiające pierwsze kroki w biznesie. Środki, które otrzymają, mogą wykorzystać na rozwój przedsiębiorstwa, poprawę jego efektywności energetycznej, czy wdrażanie innowacji. Tak bogata oferta nie jest tylko dla przedsiębiorców, ale również dla osób niepracujących i nieaktywnych zawodowo, które dzięki funduszom europejskim mogą zrealizować swój biznesowy plan. Przeczytaj i dowiedz się, jak je zdobyć.

Rozwiń firmę z funduszami europejskimi!
Przedsiębiorstwo – niezależnie od swoich rozmiarów i stażu na rynku – nieustannie ma potrzeby inwestycyjne. Wydatki na cele rozwojowe, modernizacyjne, czy innowacyjne… Powodów może być wiele, kosztów – jeszcze więcej. Narzędziem pomocnym w ich finansowaniu okazują się środki z funduszy europejskich, udzielane w formie pożyczek, poręczeń czy wejść kapitałowych. Wsparcie udzielane w piętnastu województwach z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014
–2020 pozwala przedsiębiorcom sfinansować m.in. zakup środków trwałych, takich jak maszyny i urządzenia, adaptację pomieszczeń i ich wyposażenie czy specjalistyczne oprogramowanie IT, które rozbuduje informatyzację wewnętrzną w firmie. Ponadto umożliwia inwestowanie w nowoczesne technologie, realizację nowych, innowacyjnych pomysłów, a co za tym idzie – wprowadzenie na rynek nowych ulepszonych produktów i usług. Dzięki...
[pozostało do przeczytania 76% tekstu]
Dostęp do artykułów: