Wydatki na leki to inwestycja. Nowoczesna i skuteczna farmakoterapia wydłuża życie

Najważniejsza jest przewidywalna i spójna polityka refundacyjna. Dodatkowo zasadne jest, by wydatki na zdrowie, w tym na skuteczne i bezpieczne leki, były traktowane jako inwestycja w kapitał ludzki. Bez niej obniża się PKB, pogarszają się wskaźniki zdrowotne społeczeństwa i spada jego produktywność – mówi Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalna Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Rozmawia Patryk MireckiDlaczego leki innowacyjne muszą być drogie? Na pewno leki...
[pozostało do przeczytania 75% tekstu]
Dostęp do artykułów: