Europa w skrócie

Najnowsze newsy i nie tylko z obszaru Unii Europejskiej

Sukces konserwatystów w Holandii
Zwycięzcą wyborów do senatu Holandii została mała, konserwatywna i mocno krytyczna wobec UE partia Forum na rzecz Demokracji (powstała w 2016 roku), choć wystawiła swoich kandydatów nie we wszystkich okręgach. Partia obejmie 13 z 75 miejsc w izbie miast i prowincji. Forum opowiada się za opuszczeniem UE przez królestwo. Jego lider, 36-letni Thierry Baudet, oznajmił po wyborach, że arogancja i głupota rządzących zostały ukarane, ponieważ zrujnowali swój kraj. „Stoimy pośród gruzów niegdyś najwspanialszej cywilizacji, jaką widział świat (...), bo jako kraj jesteśmy ciągle podkopywani przez tutejsze uniwersytety, dziennikarzy i rządzących polityków. Musimy odzyskać kontrolę nad naszym krajem. Nie zaznamy spoczynku, dopóki nie złamiemy wszechwładzy partyjnego kartelu, aby nasz kraj odzyskał dynamikę gospodarczą i kulturową” – powiedział.

Zwalczanie nietolerancji względem muzułmanów
Komisja Europejska ogłosiła, że zwalczanie nietolerancji względem muzułmanów ma być jednym z głównych celów polityki UE. Urzędnicy UE twierdzą, że nietolerancja i rasizm wobec muzułmanów są już w krajach Unii zjawiskiem powszechnym i będą się nasilać. We wszystkich krajach UE należy więc rozpocząć walkę z dyskryminacją muzułmanów. Na potrzeby tej walki unijna Agencja Praw Podstawowych opracowała już bazę danych, w której znalazły się m.in. raporty potwierdzające wspomniane tezy o dyskryminacji. Powołano też koordynatora ds. walki z dyskryminacją muzułmanów.

Włochy na chińskim szlaku
W Rzymie podpisano memorandum o przystąpieniu Włoch do chińskiej inicjatywy Pasa i Szlaku. Ten wielki program inwestycji (nazywany też Nowym Jedwabnym Szlakiem) zakłada budowę ogromnej sieci dróg morskich i kolejowych i inne inwestycje w państwach położonych wzdłuż szlaku. W czasie spotkań delegacji włoskiej i chińskiej podpisano 29 porozumień...
[pozostało do przeczytania 21% tekstu]
Dostęp do artykułów: