Zdrowe dziecko na starcie. W czasie ciąży nawet niewielka ilość alkoholu może zaszkodzić dziecku

Kampania edukacyjna „Lepszy start dla Twojego dziecka” adresowana jest do kobiet, przyszłych mam oraz do lekarzy ginekologów i położników, którzy są dla nich autorytetem. Ma ona na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat negatywnych skutków spożywania alkoholu dla zdrowia dziecka.

W okresie oczekiwania na dziecko kobiety ulegają mitom na temat alkoholu, a tych nie brakuje. Kampania uświadamia, jak bardzo są one błędne. Nie istnieje bezpieczna dawka alkoholu, chociaż można spotkać się z opinią, że szkodliwe jest wyłącznie picie go w dużych ilościach. Również wbrew utartym przekonaniom lampka wina nie poprawia samopoczucia, lecz może jedynie zaszkodzić dziecku. Wypity alkohol – wbrew kolejnemu z mitów – przedostaje się do organizmu dziecka, a jego stężenie jest identyczne jak u matki.
Punktując kolejne mity kampania „Lepszy start dla Twojego dziecka” przekonuje do zachowania całkowitej abstynencji w trakcie ciąży. Obecny w piwie, winie lub wódce alkohol etylowy pozostaje tak samo niebezpieczny dla rozwoju płodu. Jego spożywanie może spowodować Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS), ujawniający się w postaci wad wrodzonych lub zaburzeń neurologicznych i somatycznych. Z kolei nawet incydentalne oddziaływanie alkoholu etylowego na płód może skutkować Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD) czyli szeregiem zaburzeń rozwoju fizycznego, poznawczego i społeczno-emocjonalnego, z których cześć może być widoczna w FAS.  

Ważne jest, aby przyszłe matki na temat skutków spożywania alkoholu w ciąży częściej niż obecnie rozmawiały ze swoimi lekarzami. Na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego przeprowadzono w 2017 r. badanie pt. „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży”. Objęto nim 3541 kobiet, które urodziły dziecko. Wyniki pokazały, że ponad połowa z nich nie rozmawiała z lekarzami o negatywnych skutkach spożywania alkoholu dla rozwoju płodu. Jednym z celów kampanii „Lepszy start dla Twojego dziecka” jest właśnie...
[pozostało do przeczytania 25% tekstu]
Dostęp do artykułów: