Jak zbudować pomost edukacja–pracodawca. System edukacji powinien odpowiadać na aktualne potrzeby rynku pracy

Przedsiębiorcy chcą mieć wpływ na to, czego i jak uczą polskie szkoły, uczelnie, instytucje szkoleniowe. Pomóc mogą im w tym sektorowe rady ds. kompetencji wspierane organizacyjnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dotąd powstało siedem takich rad. Są to inicjatywy oddolne – działają na zasadzie branża dla branży. Dlaczego je utworzono? Jak wynika z danych, ponad 50 proc. Polaków posiada wyższe wykształcenie, mimo to aż trzy czwarte przedsiębiorców nie może zrekrutować kandydatów o pożądanych kompetencjach. System edukacyjny jest często niedopasowany do potrzeb systemu gospodarczego, a przedsiębiorcy potrzebują odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, aby rozwijać swoje firmy. Dlatego postanowili wskazać, co warto zmienić w systemie edukacji, aby odpowiadał on na aktualne potrzeby rynku pracy.

Katalizatorem tych wszystkich działań są rady odpowiedzialne za współpracę z pracodawcami i jednostkami naukowymi oraz za wyznaczanie kierunku zmian. I tak Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna ma pomóc w zwiększeniu wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz dostosowaniu systemu kształcenia do potrzeb pracodawców i rynku. Dla rady odpowiedzialnej za budownictwo wyzwaniem będą problemy związane z rozdrobnieniem branży, wrażliwością na wahania koniunkturalne i stale utrzymującą się lukę kompetencyjną – niezaspokojone zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników o wysokich kompetencjach. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego zajmie się standaryzacją procesu nabywania kompetencji zawodowych, ochroną konsumentów poprzez wysokie kwalifikacje pracowników sektora, umacnianiem bezpieczeństwa obrotu finansowego oraz większą konkurencyjnością polskich finansistów na rynku krajowym i europejskim.

Rada potrzebna jest też branży turystycznej, która boryka się z nadmiernym zróżnicowaniem podatkowym, jeśli chodzi o...
[pozostało do przeczytania 28% tekstu]
Dostęp do artykułów: