Najwyższa odporność polskich banków. Europejskie stress testy oceniły PKO Bank Polski jako najodporniejszy bank w Europie

PKO Bank Polski jest jednym z najodporniejszych na negatywne scenariusze ekonomiczne banków w Europie. Testy warunków skrajnych przeprowadził Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przy udziale Komisji Nadzoru Finansowego.

Wzięło w nich udział 48 największych europejskich banków z 15 krajów europejskich, zarówno z krajów będących w strefie euro (33 banki), jak i z krajów niebędących członkami unii walutowej (15 banków). Łącznie banki uczestniczące w badaniu mają ok. 70 proc. aktywów europejskiego sektora bankowego. Polskę w badaniu reprezentowały dwa największe banki. We wcześniejszych latach był to tylko PKO Bank Polski, ale po zmianie struktury właścicielskiej do badania został dołączony także Bank Pekao SA. W tegorocznej edycji testów PKO BP okazał się być jednym z najbardziej odpornych na ewentualne zawirowania gospodarcze banków w regionie w tej bardzo ważnej klasyfikacji odporności na zewnętrzne szoki. Jest to tym ważniejsze, że prognoza dotyczyła sytuacji, w której następuje spadek PKB, co w obecnych warunkach makroekonomicznych można uznać za scenariusz skrajnie mało prawdopodobny.

Najniższy spadek w najgorszym scenariuszu
Europejskie prawo nakazuje bankom dysponować taką ilością kapitału, która pozwoli im pokryć nieoczekiwane straty i zachować wypłacalność w razie kryzysu. Wymagana ilość kapitału zależy od ryzykowności aktywów danego banku. Najlepszy jakościowo kapitał określany jest jako kapitał podstawowy Tier 1 (CET 1). Służy do pokrywania strat w warunkach zagrożenia wypłacalności banku i pozwala bankowi kontynuować normalną działalność. Jednocześnie poprzez stabilność finansową zapewnia mu dostęp do źródeł finansowania i niezbędną płynność finansową. Zgodnie z aktualnymi regulacjami UE kapitał podstawowy Tier 1 powinien odpowiadać minimum 4,5 proc. aktywów ważonych ryzykiem.

Badania pokazały, że w sytuacji wystąpienia przyjętego na potrzeby testów negatywnego scenariusza, dla PKO...
[pozostało do przeczytania 65% tekstu]
Dostęp do artykułów: