ARiMR dofinansuje inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią. Nawet 100 tys. dopłaty w ramach programu PROW na lata 2014–2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom z całej Polski, chcącym zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń. ARiMR wesprze również spółki wodne, które chcą zainwestować w urządzenia chroniące gospodarstwa rolne przed powodzią.


5 listopada ruszył nabór wniosków o wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014–2020.

Ta propozycja pomocy skierowana jest do dwóch grup odbiorców.
Pierwszą stanowią rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk trzody chlewnej i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą oni otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014–2020. Przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.
Co ważne, o takie wsparcie mogą ubiegać się rolnicy z całej Polski, a nie tylko z terenów dotkniętych afrykańskim pomorem świń.

Pomoc można otrzymać na następujące inwestycje:
- wykonanie ogrodzenia chlewni o długości nieprzekraczającej 1500 m, wysokości co najmniej 1,5 m, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem, które będzie posiadać zamykane bramy wjazdowe i furtki;
- utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej funkcjonalnie związanej z chlewnią;
- wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji, w szczególności takie jak brama, kurtyna lub tunel;
- wykonanie inwestycji umożliwiającej utrzymanie świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie.

Drugą grupą, do której kierowana...
[pozostało do przeczytania 59% tekstu]
Dostęp do artykułów: