Wyborca łatwy, bo głupi

Dziś poziom nauczania w liceach jest niebezpiecznie niski. Uczniowie trenowani w rozwiązywaniu testów, z trudnością radzą sobie ze formułowaniem myśli, wszystko jedno czy w formie ustnej, czy pisemnej. Obniżenie wymagań boleśnie odczuwają szkoły wyższe, które muszą sobie radzić z rocznikami coraz słabiej przygotowanymi do studiowania. Co będzie, gdy obecna „reforma” wejdzie w życie? Obniży się poziom wiedzy nie tylko z historii, ale także – o czym mniej się mówi – także z geografii, biologii,...
[pozostało do przeczytania 58% tekstu]
Dostęp do artykułów: