Cyfrowa wieś także dzięki ARiMR. Nowa aplikacja pomoże rolnikom w składaniu wniosków o dopłaty

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zrealizowała w 2018 r. dwa projekty informatyczne wspierające proces cyfryzacji polskiej wsi. eWniosekPlus oraz portal IRZplus to internetowe narzędzia, które po pierwsze są pomocne rolnikom w załatwianiu spraw związanych z prowadzeniem gospodarstwa, a po drugie poszerzają ich umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii.

eWniosekPlus znalazł zastosowanie w tegorocznej kampanii ubiegania się o dopłaty bezpośrednie i dotacje obszarowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rolnicy decyzją Komisji Europejskiej zostali zobowiązani od 2018 r. do składania wniosków o te płatności drogą elektroniczną. By wypełnić to zadanie, służby informatyczne ARiMR stworzyły specjalną aplikację – eWniosekPlus. To elektroniczne narzędzie umożliwia ubieganie się o dopłaty bez konieczności wychodzenia z domu, wizyt w urzędzie. Aplikację zaprojektowano tak, by była przejrzysta, prosta, intuicyjna. Już na etapie wypełniania e-wniosku rolnik otrzymuje informację, czy nie zawiera on błędów i braków, dostaje wskazówki, jakie dodatkowe dokumenty powinien dołączyć. Aplikacja weryfikuje bowiem poprawność wprowadzanych danych, dokonuje wstępnej kontroli kompletności wniosku, oszczędzając tym samym rolnikowi konieczności składania dodatkowych wyjaśnień czy uzupełniania dokumentacji. W efekcie przyspiesza to procedurę przyznania dopłat, w tym kontrolę administracyjną, i daje szansę na wcześniejszą wypłatę środków.

Dzięki wykorzystaniu aplikacji eWniosekPlus po raz pierwszy w historii działającego w Polsce unijnego systemu dopłat bezpośrednich i obszarowych ponad 97 proc. rolników ubiegających się o te płatności złożyło wnioski przez internet. W nabywaniu nowych, cyfrowych kompetencji rolnikom pomagali pracownicy ARiMR oraz eksperci z ośrodków doradztwa rolniczego.

Kolejnym innowacyjnym projektem zrealizowanym przez ARiMR jest przeznaczony dla posiadaczy zwierząt gospodarskich...
[pozostało do przeczytania 64% tekstu]
Dostęp do artykułów: