Kluby pożegnały Józefa Unruga

Admirał wyrzekł się niemieckiej mowy, którą znał od dziecka. Kolegom oświadczył: „Zapomniałem języka niemieckiego w 1939 roku”.

Kluby „GP” m.in. z Berlina-Brandenburga i Elbląga uczestniczyły w pogrzebie admirała Józefa Unruga i jego małżonki Zofii. Admirał zmarł w 1973 r. we Francji i został pochowany na cmentarzu w Montresor, gdzie siedem lat później spoczęła także jego ukochana żona Zofia. Przed dwoma laty Biuro Bezpieczeństwa Narodowego podjęło starania o sprowadzenie do Polski prochów małżonków. Najwyżsi dowódcy i oficerowie floty francuskiej żegnali prochy Józefa Unruga i jego żony, które na pokładzie ORP „Kościuszko” powróciły do Polski. W uroczystościach pożegnalnych we Francji uczestniczyli członkowie rodziny, przedstawiciele wojska, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Instytutu Pamięci Narodowej, szef Urzędu ds. Kombatantów, ambasador RP we Francji, a także reprezentanci francuskiego parlamentu i ministerstwa obrony, m.in. wiceminister spraw wojskowych Francji oraz admirał Jean Louis Lozier. Prochy małżeństwa Zofii i Józefa Unrugów przybyły z Francji na pokładzie fregaty Marynarki Wojennej najpierw na Hel, a następnie do Gdyni i złożone zostały w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej na Oksywiu. Przewodniczący klubu „GP” Berlin-Brandenburg Józef Galiński relacjonuje: „Uroczystość była znakomicie przygotowana. Odbyła się z pełnym ceremoniałem wojskowym, z udziałem kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Wystąpiły dwie orkiestry wojskowe, polska i francuska. Całość ukoronowała msza św. pod przewodnictwem miejscowego biskupa francuskiego. Sprowadzenie szczątków było możliwe już w 1989 r., ale admirał w swoim testamencie napisał, że może spocząć w polskiej ziemi tylko wtedy, kiedy jego najbliżsi współpracownicy z Marynarki Wojennej, którzy zostali zamordowani przez komunistów po wojnie, zostaną godnie pochowani. Było to możliwe dopiero dzięki identyfikacjom prowadzonym przez IPN na Łączce i w innych miejscach. Kluczową rolę...
[pozostało do przeczytania 65% tekstu]
Dostęp do artykułów: