Ucieczki i dymisje. O nowym rozdaniu w specsłużbach

Długa lista, czyli od Rapackiego do Elasa

Kilka dni później – na wniosek szefa MSW Jacka Cichockiego – odwołano ze stanowiska wiceministra Adama Rapackiego, odpowiedzialnego za nadzór nad Policją, Strażą Graniczną i Biurem Ochrony Rządu. Rapacki pełnił też funkcję przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Turnieju Euro 2012.

Kolejna dymisja dotknęła komendanta głównego policji Andrzeja Matejuka. Na początku stycznia br. zastąpił go Marek Działoszyński, komendant wojewódzki policji z Łodzi. Pierwsza decyzja nowego komendanta dotyczyła natomiast odwołania szefa Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.

W tym samym czasie
[pozostało do przeczytania 90% tekstu]
Dostęp do artykułów: