Gdzie dwóch się bije

Jedną z atrakcji imprezy „Dymarki w Nowej Słupi” były inscenizacje bitew Rzymian i barbarzyńców. Szczególnie ciekawa i pełna odniesień do współczesności stała się próba odtworzenia potyczki skłóconych... wodzów rzymskich.

Próby odtworzenia procesu wytopu żelaza sprzed dwóch tysięcy lat odbywają się w tym miejscu od 1967 r. Wówczas entuzjaści ze świętokrzyskiego PTTK zorganizowali imprezę plenerową, której główną atrakcją były próby wytopu żelaza w piecach dymarskich. Jako miejsce akcji wybrano działające już od 1960 r. Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi. Zainteresowanie publiczności było zaskoczeniem dla organizatorów, podobnie jak
[pozostało do przeczytania 74% tekstu]
Dostęp do artykułów: