Leczenie tańsze niż skutki jego braku. Co trzeci Polak nigdy nie był u okulisty

Nieleczone choroby oczu eliminują z rynku pracy również młode osoby poniżej 40. roku życia. To kosztuje. A nasza wiedza w zakresie chorób wzroku kuleje. Co trzeci Polak nigdy nie był u okulisty.

Na całym świecie na zaburzenia widzenia cierpi ponad 280 mln osób. W tej grupie prawie 14 proc. stanowią niewidomi. Jednymi z trzech głównych przyczyn ślepoty na świecie są retinopatia cukrzycowa (DR) i wysiękowa postać zwyrodnienia plamki związana z wiekiem (AMD). Nawet 40 proc. osób z cukrzycowym obrzękiem plamki (DME) to ludzie młodzi, poniżej 45. roku życia. – Choroby nieleczone dotyczące zwyrodnienia plamki związane z wiekiem oraz cukrzycowego obrzęku plamki eliminują z rynku pracy ludzi do 40. roku życia, jak dzieje się to w przypadku DME, oraz dużą grupę pacjentów powyżej 50. roku życia w wypadku AMD. Należy zauważyć, że chorzy z obu grup wiekowych zatrudnieni w gospodarce stanowią bardzo duży potencjał rozwoju państwa – ocenia prof. dr hab. Marek Rękas, konsultant krajowy ds. okulistyki. Jak wynika z raportu Instytutu Innowacyjna Gospodarka (dane z Narodowego Funduszu Zdrowia z 2016 r.) obie choroby – AMD i DME – powodują znaczące koszty gospodarcze, które sięgają nawet 1,84 mld zł. Wyższe koszty – 1,092 mld zł – spowodowała DME, chociaż występuję u mniejszej liczby chorych niż AMD. Z czego to wynika? Chorymi są osoby w wieku aktywności zawodowej. Tymczasem na chorych na AMD poniesiono koszty w wysokości 747,5 mln zł. Jak wskazują autorzy raportu, „dla porównania koszty bezpośrednie ponoszone na 85 tys. chorych z DME to 92 mln zł – czyli 12 razy mniej niż wpływ na gospodarkę tego schorzenia. Natomiast koszty bezpośrednie AMD (152 tys. chorych) są czterokrotnie mniejsze niż koszty pośrednie i wynoszą 201 mln zł”. Jak podkreśla prof. dr hab. Ewelina Nojszewska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, koszty leczenia stanowią inwestycję w zdrowie, a więc i w kapitał ludzki, który jest czynnikiem wzrostu gospodarczego. – Warto postawić na...
[pozostało do przeczytania 57% tekstu]
Dostęp do artykułów: