Ekologia i bezpieczeństwo w projektach KGHM

KGHM Polska Miedź dba o poprawę jakości powietrza, gleb oraz wód i spełnia coraz wyższe normy środowiskowe. W ramach Programu BATAs Spółka zmodernizuje istniejące instalacje technologiczne i zainwestuje środki finansowe w nowe projekty, w tym w zakresie unieszkodliwiania arsenu.
Spółka planuje budowę instalacji, które poprawią stopień oczyszczania gazów emitowanych w trakcie procesów produkcyjnych w Hucie Miedzi Głogów. Chce również rozbudować instalację odpylającą piece Dörschla oraz pieca Kaldo oraz zmodernizować instalacje odpylające gazy technologiczne z konwertorów głogowskiej huty. W Hucie Miedzi Legnica z kolei planowane jest usuwanie zanieczyszczeń z gazów przed instalacją Solinox oraz modernizacja pieców szybowych obejmująca odpylanie.Realizacja programu zostanie zakończona do sierpnia 2023 r., ale kluczowe projekty, których efekty środowiskowe będą miały znaczący wpływ na poprawę środowiska, zostaną zakończone do czerwca 2020 r.Cel – czyste powietrze

W sumie firma zrealizuje 46 projektów inwestycyjnych w oddziałach hutniczych w ramach programu BATAs. Jego celem jest dostosowanie instalacji technologicznych w Hucie Miedzi Głogów oraz Hucie Miedzi Legnica do Konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu. Jest to podyktowane również zaleceniami Unii Europejskiej, które mają pomóc w zapobieganiu zanieczyszczeniom oraz ich kontroli na obszarze wspólnoty.KGHM chce m.in. zbudować nowoczesne systemy filtrów, zhermetyzować procesy oraz założyć innowacyjną instalację pilotową do eliminacji arsenu w postaci skorodytu. Nowoczesna technologia unieszkodliwiania arsenu w procesie technologicznym Huty Miedzi Głogów to jeden z pierwszych projektów realizowanych przez KGHM. Rozwiązanie pozwoli na przekształcenie arsenu w postać podobną do minerału naturalnie występującego w przyrodzie....
[pozostało do przeczytania 67% tekstu]
Dostęp do artykułów: