CZYTAJMY CHESTERTONA!

Czy w Polsce istnieje Stowarzyszenie Chestertonowskie? Chyba nie, a powinno. Istnieje takowe np. w Argentynie, a wśród jego członków jest nie kto inny jak Papież Franciszek. Jeszcze jako arcybiskup Buenos Aires zatwierdził on modlitwę o beatyfikację niezwykłego myśliciela i pisarza angielskiego, Gilberta K. Chestertona. Kończą się już badania i konsultacje z Watykanem, dotyczące możliwości otwarcia jego procesu beatyfikacyjnego.

Chesterton był, obok kardynała Newmana, najwybitniejszym konwertytą z Kościoła anglikańskiego na katolicyzm. Swoją drogę do poznania wiary opisał w monumentalnym dziele „Ortodoksja”. Wszystkie dzieła Chestertona, te cięższego i te lżejszego kalibru, są dążeniem do oczyszczenia moralnego, oswobodzenia człowieka z tego „upokarzającego niewolnictwa, które się nazywa »być synem swojej epoki«”. Znalazł tę powszechność w Kościele katolickim, który stał się odtąd jego intelektualną i duchową przystanią. Chesterton kochał i doceniał Polaków. Odwiedził Polskę w 1927 r., znał dobrze historię naszego kraju i wielokrotnie o nim pisał. Pozwolę sobie przytoczyć jakże ważny cytat: „Moja instynktowna sympatia dla Polski zrodziła się pod wpływem ciągłych oskarżeń miotanych przeciwko niej i – rzec mogę – wyrobiłem sobie sąd o Polsce na podstawie jej nieprzyjaciół. Doszedłem mianowicie do niezawodnego wniosku, że nieprzyjaciele Polski są prawie zawsze nieprzyjaciółmi wielkoduszności i męstwa. Ilekroć zdarzyło mi się spotkać osobnika o niewolniczej duszy, grzęznącego przy tym w bagnie zmaterializowanej polityki, tylekroć odkrywałem w tym osobniku, obok powyższych właściwości, namiętną nienawiść do Polski”. O dramacie rozbiorów Chesterton napisał, iż była to „tragedia, dla której narody na zachodzie próżno szukałyby porównania, odkąd sama idea narodu wyłoniła się ze średniowiecznego chrześcijaństwa. Nie istnieje drugi wypadek, by naród samodzielny i z poczuciem własnej wartości został nie obrabowany, lecz zamordowany czy raczej...
[pozostało do przeczytania 27% tekstu]
Dostęp do artykułów: