Iść do okupanta na służbę nie zamierzał. Historia majora Stanisława Ostwinda-Zuzgi

Szmul, syn Wolfa Ostwinda i Rebeki z domu Saudel, wybrał polskie dziedzictwo duchowe w 1915 r., kiedy uciekł z domu i został żołnierzem Legionów.


Polskość od wieków była kwestią wyboru. Nie prostą, plemienno-szczepową kwestią krwi, nie efektem pokrętnych czasem i niepewnych dociekań genealogicznych. W gruncie rzeczy była to kwestia odczuwania i przeżywania kultury. Kultury będącej konglomeratem dziejów, literatury, sztuki, obyczajów, religii. Lapidarnie i najdobitniej ujął to w początkach XVI stulecia Stanisław Orzechowski, zapisując zdanie „Gente Ruthenus, natione Polonus” – „Z urodzenia Rusin, z narodowości Polak”. To w wolnej Rzeczy Pospolitej takie oczywiste: polskość się wybiera, staje się po jej stronie na podstawie aktu woli. To akt wyboru przynależności cywilizacyjnej, systemu wartości, w którym wolność stoi na miejscu pierwszym. Szmul, syn Wolfa Ostwinda i Rebeki z domu Saudel, wybrał polskie dziedzictwo duchowe w 1915 r., kiedy uciekł z domu i został żołnierzem Legionów.

„Honor mi nie pozwala”
Stanisława Ostwinda, człowieka, dla którego hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna” było nie tylko zręcznym sloganem, lecz fundamentem życia i immanentną częścią konstrukcji duszy, historycy odkryli niedawno. To smutne i radosne jednocześnie: radosne, bo stanowi dowód bogactwa polskiej historii, bogactwa tak wielkiego, że stać nas na niepamiętanie o herosach, o których w starożytności pieśni układałby Homer, którzy mogliby stać u boku Rolanda w wąwozie Roncevaux. I smutne, że omamieni sztucznymi kreacjami medialnymi, za wzorce i autorytety mamy ludzi miałkich, o kręgosłupach giętkich jak z gumy. A nie pamiętamy o Stanisławie Ostwindzie.
„Honor mi nie pozwala” to tytuł powieści Wacława Holewińskiego, w której fikcja, mogąca być prawdą, przeplata się z prawdą, zdającą się być wymyślonym koszmarem. Pisarz, bazując na dokumentach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz własnej wyobraźni, opisuje jeden...
[pozostało do przeczytania 74% tekstu]
Dostęp do artykułów: