Koniec z nieuczciwym zarabianiem w Internecie? Wyjaśniamy sens unijnej dyrektywy

Kwestia tzw. praw pokrewnych dla wydawców prasy, których wprowadzenie zaproponowała Komisja Europejska we wrześniu 2016 r., była już wielokrotnie komentowana w różnych artykułach prasowych. Niestety, w wielu publikacjach brakuje rzetelnej analizy projektu dyrektywy, a ich autorzy często – świadomie bądź nie – straszą czytelników i użytkowników Internetu zmyślonymi zagrożeniami.


Przykładem jest choćby ostatni list „polskich wydawców internetowych”, w którym apelują oni do polskich władz o wsparcie w działaniach, zmierzających do zachowania „wolnego i otwartego charakteru Internetu”. Tymczasem, jak słusznie zauważa Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, w wypowiedzi dla Pressserwis, „nie wszyscy wydawcy internetowi podpisują się pod apelem, a tylko niektórzy. Rzeczywista linia podziału przebiega bowiem pomiędzy tymi, którzy tworzą treści i ponoszą w związku z tym koszty, a tymi, którzy wykorzystują treści innych”. Czy jednak proponowane regulacje rzeczywiście mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników sieci? Oto co chce wprowadzić Unia.

Żadnego zagrożenia
Chodzi nie tylko o wprowadzenie prawa pokrewnego dla wydawców prasy (art. 11), ale wprowadzanie także nowych wyjątków: nowych form dozwolonego użytku – m.in. tzw. TDM, czyli eksploracji tekstów i danych (art. 3), wyjątku dla celów edukacyjnych czy wyjątku służącego zachowaniu dziedzictwa kulturowego (art. 5). Co istotne, obowiązywać będą nadal wszystkie formy dozwolonego użytku obecne w krajowym porządku prawnym. Nie ma zatem żadnego zagrożenia dla użytkowników korzystających z utworów dla prywatnego użytku. Nowe przepisy nie będą też miały wpływu na możliwość komentowania czy cytowania utworów (oczywiście o tyle, o ile formy te nie służą celom biznesowym lub zarobkowym).
Większość zapisów projektowanej dyrektywy nie powinna i w rzeczywistości nie budzi większych kontrowersji. Inaczej jest...
[pozostało do przeczytania 62% tekstu]
Dostęp do artykułów: