Brudne ręce, skażone otoczenie. Infekcje w szpitalach

Brak pieniędzy, wykwalifikowanego personelu, a czasem zwyczajne niedbalstwo – to główne przyczyny zakażeń w szpitalach. Problem jest poważny, ponieważ dotyczy od 5 do 10 proc. leczonych szpitalnie osób.


Dlatego konieczne jest wprowadzenie systemowych zmian, które powinny wpłynąć na poprawę sytuacji epidemiologicznej w polskich szpitalach. Tak wskazuje Najwyższa Izba Kontroli. Przeprowadzona w okresie od 2015 do I półrocza 2017 r. kontrola wykazała, że „mechanizm zapobiegania zakażeniom szpitalnym nie jest skuteczny, a to stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów”.

Problem zakażeń szpitalnych dotyka od 5 do 10 proc. pacjentów – zakładając, że w Polsce zakażonych zostaje 5 proc. hospitalizowanych, daje to aż 400 tys. osób rocznie. Źródłami zakażenia mogą być m.in. brudne ręce personelu, niejałowy sprzęt, skażone otoczenie chorego, przyjmowanie pacjentów wymagających szczególnych warunków hospitalizacji bez ich zapewnienia czy zatrudnianie osób nieprzygotowanych do pracy w szpitalach. Szczególnie narażeni są pacjenci po przeszczepach, po rozległych oparzeniach, małe dzieci, osoby starsze oraz pacjenci z zaburzeniami odporności po terapiach przeciwnowotworowych.

Kontrola wykazała, że we wspomnianym okresie odnotowano 8,5-proc. wzrost liczby pacjentów, u których zdiagnozowano zakażenie szpitalne. Co ciekawe, w tym samym czasie liczba osób hospitalizowanych spadla o 1,9 proc. A to dopiero początek. Blisko trzykrotnie (o 278,7 proc.) między 2015 a 2016 r. wzrosła liczba zakażeń lekoopornymi bakteriami Klebsiella Pneumoniae NDM (+). „Z informacji Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej wynika, że ta bakteria w 2015 r. stanowiła najpoważniejszy problem medyczny i epidemiologiczny, dotyczący w szczególności szpitali warszawskich. Charakteryzuje się niezwykle niebezpieczną lekoopornością (na niemal wszystkie antybiotyki). Jednocześnie potrafi się szybko rozprzestrzeniać i utrzymywać w...
[pozostało do przeczytania 61% tekstu]
Dostęp do artykułów: