Brudne ręce, skażone otoczenie. Infekcje w szpitalach

Brak pieniędzy, wykwalifikowanego personelu, a czasem zwyczajne niedbalstwo – to główne przyczyny zakażeń w szpitalach. Problem jest poważny, ponieważ dotyczy od 5 do 10 proc. leczonych szpitalnie osób.


Dlatego konieczne jest wprowadzenie systemowych zmian, które powinny wpłynąć na poprawę sytuacji epidemiologicznej w polskich szpitalach. Tak wskazuje Najwyższa Izba Kontroli. Przeprowadzona w okresie od 2015 do I półrocza 2017 r. kontrola wykazała, że „mechanizm zapobiegania zakażeniom szpitalnym nie jest skuteczny, a to stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów”.

Problem zakażeń szpitalnych dotyka od 5 do 10 proc. pacjentów – zakładając
[pozostało do przeczytania 82% tekstu]
Dostęp do artykułów: