Królewskie pergaminy z Limanowej

Łowca autografów

Niewątpliwie Małopolska w wyniku kradzieży w Limanowej utraciła kolejny raz jakiś procent dziedzictwa narodowego. W ciągu ostatnich kilku lat w województwie małopolskim zaginęło kilka tysięcy dokumentów, pergaminów, listów, rękopisów, inkunabułów i starodruków. W 1998 r. z Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie skradziono bezcenny starodruk – dzieło Mikołaja Kopernika „O obrotach sfer niebieskich” (wydanie norymberskie z 1543 r., nakład 400–500 egz.) oraz 58 starodruków, o łącznej wartości kilku milionów złotych. W kwietniu 1999 r. ujawniono w Bibliotece Jagiellońskiej kradzież inkunabułów (druki sprzed 1500 r.) i starych druków, jedno z największych tego typu przestępstw w Polsce. Zginęły wówczas m.in. dzieła Galileusza, Keplera czy Bessariona. Część skradzionych dzieł odnaleziono w niemieckim domu aukcyjnym Reiss&Sohn. Do tej pory w obu przypadkach nie ustalono sprawców kradzieży.

W czerwcu 2002 r. wybuchła kolejna afera związana z kradzieżą dokumentów pergaminowych w stolicy Małopolski. Tym razem z oddziału Archiwum Państwowego na Wawelu skradziono 2,5 tys. pergaminów i listów królewskich, całych rękopisów archiwalnych pochodzących z XVI–XIX w. Udało się odzyskać jedynie ponad 700. Kradzieży dokonywał jeden z pracowników archiwum, kustosz oddziału wawelskiego Franciszek Z. Jemu też zdołano przypisać 452 skradzione archiwalia. W jego mieszkaniu policja znalazła 13 dokumentów pochodzących z wawelskiego archiwum, o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł. Były wśród nich m.in. listy królewskie i akty nadania przywilejów. Złodzieja interesowały przede wszystkim autografy polskich władców oraz sławnych ludzi. Kradł dokumenty sygnowane przez Annę Jagiellonkę, Jana Kazimierza, Władysława IV, Stefana Batorego, księcia Józefa Poniatowskiego, Józefa Bema i Napoleona. Archiwum straciło m.in. cenne ze względów historycznych listy i mandaty Zygmunta Augusta do hetmana Chodkiewicza oraz list...
[pozostało do przeczytania 68% tekstu]
Dostęp do artykułów: