Europa w skrócie

Najnowsze newsy i nie tylko z obszaru Unii Europejskiej

Poparcie dla większej swobody w polityce rolnej
Ministrowie rolnictwa państw UE wyrazili gotowość poparcia planów Komisji Europejskiej dotyczących wprowadzenia bardziej elastycznych zasad przyznawania rolniczych dotacji. Komisja zabiega o to, aby państwa UE miały większą swobodę w prowadzeniu wspólnej polityki rolnej – ten plan wiąże się z prawdopodobną przyszłą redukcją budżetu UE na cele tej polityki.

NIE dla „postępowej” konwencji
Premier Słowacji Robert Fico oznajmił, że Słowacja nie ratyfikuje konwencji Rady Europy o tzw. zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Słowacja podpisała ten dokument w 2011 r.). Premier ocenił, że konwencja jest dokumentem kontrowersyjnym, jej zapisy mogą bowiem doprowadzić do wprowadzenia tzw. małżeństw jednopłciowych, co byłoby sprzeczne z konstytucją. Powiedział: „Nie możemy uchwalić przepisów, które byłyby sprzeczne z przekonaniami i uczuciami ludzi”. Dwa tygodnie wcześniej z przyjęcia tej konwencji zrezygnowała Bułgaria.

Ważny głos za deregulacjami
Premier Holandii Mark Rutte wezwał władze UE do prawnych i gospodarczych deregulacji, ponieważ Unia nie jest „pociągiem pędzącym w kierunku federalizmu, którego nie można zatrzymać”. Premier wezwał m.in. do zniesienia obowiązującej prawnej ochrony tysięcy profesji i zawodowych specjalizacji, a także do zaostrzenia granicznych kontroli i zwiększenia wydatków na wojsko.

Rząd Holandii szykuje się na brexit
Rząd Holandii planuje rekrutację i szkolenia dużej liczby celników, ponieważ obawia się, że rokowania między władzami UE i Wielkiej Brytanii mogą się załamać i już nie będzie swobody handlu. Holenderskie ministerstwo finansów ocenia, że jeśli do porozumienia nie dojdzie i kraje UE będą musiały handlować z Wlk. Brytanią na zasadach Światowej Organizacji Handlu, to Holandia będzie musiała zatrudnić 930 nowych...
[pozostało do przeczytania 21% tekstu]
Dostęp do artykułów: