Europa w skrócie

Najnowsze newsy i nie tylko z obszaru Unii Europejskiej

Poparcie dla większej swobody w polityce rolnej
Ministrowie rolnictwa państw UE wyrazili gotowość poparcia planów Komisji Europejskiej dotyczących wprowadzenia bardziej elastycznych zasad przyznawania rolniczych dotacji. Komisja zabiega o to, aby państwa UE miały większą swobodę w prowadzeniu wspólnej polityki rolnej – ten plan wiąże się z prawdopodobną przyszłą redukcją budżetu UE na cele tej polityki.

NIE dla „postępowej” konwencji
Premier Słowacji Robert Fico oznajmił, że Słowacja nie ratyfikuje konwencji Rady Europy o tzw. zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i
[pozostało do przeczytania 64% tekstu]
Dostęp do artykułów: