Imigrant (nie)pożądany

W tym samym czasie na północnych krańcach Europy władze prezentują diametralnie odmienny sposób myślenia. O powstrzymywaniu napływu imigrantów w ogóle nie ma tam mowy. Wprost przeciwnie. W Szwecji dominuje pogląd, że szersze otwarcie kraju cudzoziemców jest wręcz konieczne, bo bez tego nie da się utrzymać obecnego wysokiego poziomu życia. W Danii natomiast lewicowy rząd, który przejął władzę po ubiegłorocznych wyborach, postawił sobie za cel całkowite odwrócenie restrykcyjnej polityki imigracyjnej prowadzonej przez poprzednie rządy centroprawicowe. W prezentowanej ostatnio nowej wizji imigracja ma wyłącznie zalety. Trudne, ciemne strony pomija się milczeniem.

Lekarstwo na
[pozostało do przeczytania 81% tekstu]
Dostęp do artykułów: