Resortowy ekoaktywista. Kłopot Wajraka seniora z Żydem w 1968 r.

„Powiedziałem mu, że mamy kłopot, gdyż wybraliśmy na przewodniczącego grupy Arama Perelmutera (będącego wtedy kierownikiem w Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym). Po marcu 1968 r. Pan Perelmuter jako Polak pochodzenia żydowskiego jest niewygodny jako przewodniczący” – pisał Czesław Wajrak w notatce złożonej esbekowi, relacjonując swoją rozmowę z naukowcem Teodorem Blachutem, rozpracowywanym przez SB. Czesław Wajrak, ojciec dziennikarza „Gazety Wyborczej” Adama Wajraka, zarejestrowany był przez SB jako kontakt obywatelski ps. W.

Adam Wajrak, dziennikarz „Gazety Wyborczej”, to rozreklamowany przez nią ekolog, mentor aktywistów z protestów w dolinie Rospudy i w Puszczy Białowieskiej, rozważający karierę polityka.

Informacje o polskim naukowcu z Kanady
Wajrak nie stronił od zajmowania stanowiska w sprawie publikacji akt IPN. Był jedną z osób, które na łamach „Gazety Wyborczej” protestowały w 2006 r. wobec ujawnienia informacji wskazujących, że Jacek Kuroń prowadził negocjacje z SB. „Nie zgadzamy się na łajdactwo” – pisał Adam Wajrak wraz z innymi protestującymi.
Tymczasem ojciec Adama, Czesław Wajrak, dla SB był kontaktem obywatelskim ps. W. To forma tajnej współpracy mniej wiążąca figuranta z komunistyczną bezpieką, ale obejmująca zwykle osoby zaufane dla władzy. W 1967 r. Wajrakiem zainteresowała się komórka kontrwywiadu PRL zajmująca się szpiegostwem brytyjskim. Pięć lat później wyrejestrowano „W” z ewidencji bezpieki. W tym samym roku na świat przyszedł jego syn Adam, późniejszy znany dziennikarz „GW”, aktywista ekologiczny.
Wspieranie systemu władzy przy udziale SB to nie epizod życiowy Wajraka seniora. Świadczy o tym zaangażowanie w aparat komunistycznej młodzieżówki – ZSP. Na studiach na Politechnice Warszawskiej Wajrak był wiceszefem organizacji uczelnianej zrzeszenia. ZSP zawdzięczał też wiele. W 1963 r. odbywał praktykę zawodową nie byle gdzie, bo za żelazną kurtyną, w Austrii,...
[pozostało do przeczytania 78% tekstu]
Dostęp do artykułów: