W poczekalni życia. Refundacja nowych leków

Cierpiący na szpiczaka, czyli jednego z najgroźniejszych nowotworów krwi, oczekują wdrożenia innowacyjnych terapii. Szczególnie ważne jest to dla osób, u których wcześniejsze leczenie nie przyniosło efektu.

– W wyniku polityki Ministerstwa Zdrowia, realizowanej szczególnie w ostatnich latach, coraz większe grupy pacjentów zostały zabezpieczone, natomiast w przypadku chorych na szpiczaka od 10 lat się nic nie dzieje. Tak nie może być, ci ludzie oczekują na możliwość leczenia innowacyjnymi lekami – mówi Anna Kupiecka z Fundacji Onkocafe.

W Polsce ze szpiczakiem plazmocytowym walczy około 9,5 tys. osób. Każdego roku ten rodzaj raka rozpoznaje się u blisko 1,5 tys. pacjentów. Nowotwór atakuje zwykle osoby w starszym wieku. Są jednak i młodsi pacjenci. Szpiczak plazmocytowy jest nowotworem układu krwiotwórczego. Zmiany chorobowe następują w szpiku kostnym. Dochodzi do osłabienia struktury kości, zwłaszcza kręgosłupa, żeber, mostka, miednicy i czaszki. Ponadto w wyniku rozwoju choroby dochodzi do upośledzenia czynności krwiotwórczej szpiku, uszkodzenia nerek oraz skłonności do zakażeń. Szpiczak plazmocytowy to choroba nieuleczalna. Jednak, jak podkreśla dr Jerzy Gryglewicz, ekspert ds. ochrony zdrowia z Uczelni Łazarskiego, w wyniku stosowania nowoczesnych terapii staje się chorobą przewlekłą.

W ostatnich latach doszło do przełomu w leczeniu szpiczaka. Wprowadzono leki w postaci przeciwciał monoklonalnych. Profesor Mohamed Mohty, francuski hematolog, przekonywał podczas ubiegłorocznego Forum Hematologicznego Europy Środkowej i Wschodniej, że lek o nazwie daratumumab jest wyjątkowy, gdyż wpływa bezpośrednio na komórki szpiczaka, ale także na aktywność układu odpornościowego. Profesor Mohty zwracał uwagę, że specyfik ten daje dobre wyniki w leczeniu osób, które wcześniej przeszły terapię innymi dostępnymi lekami na szpiczaka, a leczenie okazało się nieskuteczne. Niestety specyfik jest praktycznie niedostępny dla polskich...
[pozostało do przeczytania 63% tekstu]
Dostęp do artykułów: