Pacjenci nie ucierpią. Zmiany w ratownictwie medycznym

W mediach pojawiają się głosy, że nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym finalnie zaszkodzi pacjentom. Co faktycznie się zmieni?


Projekt nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, autorstwa Ministerstwa Zdrowia, trafił do Sejmu 11 grudnia 2017 r. Jedna z proponowanych przez resort zmian dotyczy zwiększenia liczby specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego.

Dzisiaj funkcjonuje 498 takich zespołów. Liczba etatów lekarzy wynosi tu – jak czytamy w materiale opublikowanym przez Ministerstwo – 2335. Szacuje się, że od stycznia br. ta liczba będzie niższa i wyniesie 2243 (różnica około 4 proc.). „Według danych z rejestru lekarzy, którzy odbywają szkolenie prowadzone przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, w trakcie specjalizacji w tej dziedzinie jest obecnie 457 lekarzy (stan na 24.11.2017 r.). Na oba postępowania kwalifikacyjne w 2017 r. przyznaliśmy łącznie 189 rezydentur” – możemy się dowiedzieć. Co więcej, medycynę ratunkową zaliczono do dziedzin priorytetowych, dlatego wynagrodzenie lekarzy odbywających szkolenia specjalizacyjne w tej dziedzinie – w trybie rezydentury – jest wyższe.

Kolejną zmianę łatwiej będzie zauważyć przeciętnemu obywatelowi. Projekt nowelizacji ustawy o PRM zakłada bowiem, że zespoły ratownictwa medycznego podstawowe i specjalistyczne „nie mogą być dysponowane do stwierdzania zgonów, gdyż są one powołane do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego”. „Obecnie procedujemy projekt ustawy o stwierdzeniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów. Będzie on regulował – w sposób kompleksowy i dostosowany do obecnych realiów – kwestie stwierdzania zgonu. Po wpisaniu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostanie przekazany do konsultacji publicznych” – czytamy.

Zmienią się też m.in. warunki uzyskania statusu lekarza systemu, a sam system Państwowego Ratownictwa Medycznego zostanie...
[pozostało do przeczytania 60% tekstu]
Dostęp do artykułów: