Nietykalny

Chodzi o naciski na dyrektora Marka Piątkowskiego – o tej sprawie w liście do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta pisał niedawno były szef CBA Mariusz Kamiński:

„Wywierającym nielegalne naciski był wiceminister finansów Andrzej P., zaś ich celem była zmiana stanowiska UKS w Krakowie w przedmiocie tzw. domiaru podatku akcyzowego dla Rafinerii Trzebinia SA. Wiceminister finansów Andrzej P. miał podjąć się tego rodzaju interwencji mimo tego, że z ustaleń dokonanych w postępowaniu kontrolnym wynikało, iż Rafineria Trzebinia powinna podatek akcyzowy uiścić. W tym celu polecił przygotować i podpisał decyzję o odwołaniu z zajmowanego stanowiska dyrektora UKS w Krakowie M. Piątkowskiego. Następnie polecił udać się z tą decyzją do Krakowa pracownikowi Ministerstwa Finansów w Warszawie, który w odpowiednim momencie miał z nią zapoznać dyrektora M. Piątkowskiego. Przedstawienie dyrektorowi Piątkowskiemu decyzji miało nastąpić po sygnale telefonicznym z Ministerstwa Finansów. W czasie pobytu pracownika Ministerstwa w Krakowie wiceminister Andrzej P. odbył rozmowę telefoniczną z dyrektorem M. Piątkowskim. W efekcie tej rozmowy pracownikowi Ministerstwa Finansów wydano polecenie powrotu do Warszawy bez zapoznawania dyrektora M. Piątkowskiego z decyzją o jego odwołaniu. Po tym zdarzeniu dyrektor M. Piątkowski doprowadził do diametralnej zmiany wyników kontroli prowadzonej przez UKS w Rafinerii Trzebinia SA”.

Co ciekawe, dwa lata temu, gdy CBA prowadziło postępowanie dotyczące nieprawidłowości w Rafinerii Trzebinia, Andrzej Parafianowicz skarżył się „Gazecie Wyborczej”, że funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego... zastraszają inspektorów kontroli skarbowej. W „GW” Parafianowicz i Piotr Perkins, szef wywiadu skarbowego i jednocześnie funkcjonariusz ABW, twierdzili, że funkcjonariusze są zastraszani, ponieważ badają sprawy Fundacji Prasowej „Solidarność”. Sprawa trafiła do ówczesnego zastępcy prokuratora generalnego Jerzego Szymańskiego,...
[pozostało do przeczytania 40% tekstu]
Dostęp do artykułów: