POLACY ZADOWOLENI Z GOSPODARKI ZRÓWNOWAŻY ROZWÓJ CAŁEGO KRAJU

Polacy widzą poprawę sytuacji gospodarczej w kraju. Tak wynika z badania Kantar Public dla „Gazety Polskiej”.
Dwie piąte badanych (41 proc.) jest zdania, że sytuacja gospodarcza w Polsce poprawiła się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Przeciwnego zdania był jedynie co szósty badany (17 proc.). 34 proc. ankietowanych stwierdziło, że sytuacja gospodarcza w Polsce nie uległa zmianie, zaś 8 proc. nie miało zdania na ten temat. Bardziej optymistycznie patrzą na tę sprawę mężczyźni (45 proc. wobec 37 proc. kobiet), osoby żyjące w miastach do 20 tys. mieszkańców (49 proc.) i na wsiach (43 proc.) oraz ludzie zarabiający ponad 3000 zł netto miesięcznie (45 proc. badanych). Aż połowa respondentów jest zdania, że „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” wpływa na wzrost gospodarczy kraju.10 proc. badanych udzieliło odpowiedzi negatywnej, a 28 proc. z nich było zdania, iż nie ma to wpływu na rozwój ekonomiczny Polski. 12 proc. ankietowanych nie miało w tej sprawie zdania. Co ciekawe, najwięcej odpowiedzi na „tak” udzieliły osoby żyjące w miastach liczących od 20 do 100 tys. mieszkańców (65 proc.) oraz mniejszych ośrodkach miejskich (62 proc.). Uważało tak też 69 proc. osób zarabiających 1000–2000 zł netto miesięcznie.Przypomnijmy, wiodącą zasadą „Strategii” opracowanej przez Mateusza Morawieckiego jest zrównoważony rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym, natomiast najważniejszym założeniem – to, że z jej efektów skorzystają wszyscy obywatele. „Wzrost zamożnościPolaków oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – to kluczowe cele, jakie stawia sobie rząd do 2020 r. Najważniejszym zakładanym rezultatem będzie zwiększenie przeciętnego dochodu gospodarstw domowych do 76–80 proc. średniej UE do roku 2020, a do roku 2030 zbliżenie do poziomu średniej UE, przy jednoczesnym dążeniu...
[pozostało do przeczytania 53% tekstu]
Dostęp do artykułów: