Kapitał Polonii – najważniejsze wyzwania

Polonia to miliony osób posiadających unikatowe doświadczenia, cenną wiedzę oraz kapitał, których tak bardzo potrzebuje Rzeczpospolita. 

Celem programu Rady Gospodarczej SWS, realizowanego pod nazwą „Kapitał Polonii”, jest zmierzenie się z tematem, jak zachęcać Polaków oraz osoby pochodzenia polskiego żyjących za granicą do inwestowania w Polsce lub innej formy aktywności gospodarczej, związanej z ojczyzną. Temat ten ma doniosłe znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i społeczne.

Wprowadzamy go dzisiaj pod dwoma hasłami: „Dlaczego potrzebujemy Kapitału Polonii” oraz „Polska jako miejsce do inwestycji”.

5 grudnia br. w Warszawie odbyła się organizowana przez RG SWS konferencja, która miała służyć omówieniu narzędzi i zachęt, aby ten potencjał w pełni wykorzystać.
Konferencję poprzedziło spotkanie 3 grudnia z Polonią w Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu.

Jako wynik chcieliśmy uzyskać i przedstawić konkretne propozycje dotyczące budowania swojego rodzaju gospodarczego mostu między społecznością polonijną a Polską.

Niniejszy felieton ma służyć jednakże nie tyle podsumowaniu przebiegu konferencji, przygotowywanemu skądinąd niezależnie, ile refleksji, w jakim kierunku powinny iść dalsze, odnośne działania zaangażowanych w temat podmiotów, w tym Rady.

W tym kontekście postrzegać można naszą konferencję jako swoisty wyzwalacz i starter, którego celem, zarówno poprzez głosy wybrzmiałe na spotkaniu, jak i następcze przemyślenia i refleksje, było bardziej uświadomienie sobie problemów, z którymi powinniśmy się racjonalnie zmierzyć w dalszych działaniach, niż odpowiedź na wszystkie najważniejsze pytania związane z jej tematem.

Patrząc z tej perspektywy, wypada mi stwierdzić, że odpowiedzi na takie pytania nie uzyskaliśmy i nie mogliśmy uzyskać z podstawowego powodu: nie został jeszcze zakończony proces określania z jednej strony przestrzeni potencjału Polonii, a z drugiej...
[pozostało do przeczytania 40% tekstu]
Dostęp do artykułów: