Dorobili się skrzydeł. „Żeby Polska była Polską”

Tegorocznymi laureatami nagrody „Żeby Polska była Polską” Towarzystwa Patriotycznego założonego przez Państwa Pietrzaków zostali minister Antoni Macierewicz, związany z „GP” pisarz i poeta Bohdan Urbankowski, a także twórcy animacji „Niezwyciężeni” z IPN.

– Dostaliśmy wielką szansę, by odzyskać niepodległą Polskę. To cud, który na naszych oczach się zdarzył. W ciągu ostatnich 70 lat przeważająca część społeczeństwa przestała już w to wierzyć, ponieważ cały mechanizm działania naszych przeciwników był nastawiony na to, by zniszczyć ducha Polaków – powiedział minister Antoni Macierewicz po odebraniu statuetki Złotego Husarza. – To samo wielkie wyzwanie, przed którym stanęło nasze pokolenie, jest tak samo dramatycznie trudne. Współcześnie mamy ludzi, którzy mówią, że „polskość to nienormalność”, ludzi, którzy wspierają interesy wrogich nam państw, którzy dążą do obalenia rządu RP. Toczy się wciąż walka o to, czy Polska będzie niepodległa, i o polskiego ducha – mówił Antoni Macierewicz. Obecny szef MON został nagrodzony – co podkreślił Jan Pietrzak – za „niezłomną wiarę w Polskę i wytrwałą pracę dla dobra Polaków”.

Za „piękne i mądre księgi pielgrzymstwa polskiego i zwycięskiej walki o polskość” nagrodzono z kolei wieloletniego publicystę „Gazety Polskiej”, poetę, pisarza i dramaturga Bohdana Urbankowskiego. – Ta nagroda jest dla mnie bardzo nobilitująca. Oznacza przyjęcie do elity tych, którzy o niepodległość starali się tam, gdzie sięgały ich ręce. Cieszę się, że dołączyłem do tych, którzy przez to „dorobili się skrzydeł” – powiedział artysta. Podkreślił też, że pracy jest ciągle wiele. – Hasło „niepodległość” zmusza do refleksji. Ile jeszcze tej niepodległości jest do odzyskania? Myśmy odzyskali tylko jej mały przyczółek, ten polityczny. Jest przecież jeszcze niepodległość kultury, niepodległość oświaty, niepodległość ekonomii. To jest ogromna praca i to dzisiejsze święto do tego mobilizuje – dodał laureat.

...
[pozostało do przeczytania 27% tekstu]
Dostęp do artykułów: