25 października 2017

Grzegorz Schetyna na konwencji PO: „Po odsunięciu obecnej ekipy od władzy dokonamy uczciwej wyceny zawłaszczonego przez nią majątku. Największe polskie firmy otrzymają kompetentnych gospodarzy”. Jak donoszą nasze źródła, znany jest już skład komisji walczącej z zawłaszczaniem oraz wyznaczającej owych gospodarzy. Szefem ma być Jan Krzysztof „Pierwszy Milion” Bielecki, a zastępcami Janusz „Krakchemia” Lewandowski oraz – na pocieszenie – sama wiceszefowa POI, reprywatyzatorka HGW. Kompetentni zawłaszczaczom mówią stanowcze „Nie”!

„Ekipa frustratów” – tak wyraził się ponoć wielki mistrz zakonu krzyżackiego Ulrich von Jungingen o Władysławie Jagielle oraz kniaziu
[pozostało do przeczytania 83% tekstu]
Dostęp do artykułów: