Krajowy zasób mieszkaniowy

Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN), który został powołany ustawą z dnia 20 lipca br., reguluje zasady zarządzania gruntami będącymi w zasobach Skarbu Państwa, dla potrzeb realizacji budownictwa mieszkaniowego, w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego i Programu Mieszkanie Plus/Mieszkanie dla Rozwoju.

Branża deweloperska widzi w ustawie o KZN szereg elementów, które według mnie będą miały pozytywny wpływ na rozwój budownictwa mieszkaniowego w Polsce i pozwolą wprowadzić i zaktywizować nowych inwestorów, dotychczas niezainteresowanych inwestycjami w mieszkania na wynajem. Takie rozwiązania prawne, jakie przyjęte zostały w ustawie o KZN, powinny w perspektywie 10–15 lat pomóc w doprowadzeniu krajowych zasobów mieszkaniowych do poziomu obecnej średniej w UE. Niestety, Polska we wszystkich statystykach dotyczących ilości mieszkań czy powierzchni mieszkaniowej na osobę, jest na szarym końcu wszystkich państw UE. Czas to zmienić i dlatego niezbędne jest umożliwienie współpracy deweloperów/ inwestorów z KZN w zakresie realizacji budownictwa mieszkaniowego. Według mnie takie narzędzia i możliwości stwarza powołana ustawa. Po pierwsze, KZN umożliwi realizację inwestycji na gruntach Skarbu Państwa, które dotychczas nie były włączone w plan realizacji tych celów. Deweloperzy obserwują ogromne zapotrzebowanie na atrakcyjne pod kątem przygotowania prawnego (MPZP, infrastruktura) i lokalizacji grunty inwestycyjne. Takie grunty często osiągają bardzo wysokie ceny, co z kolei ma swój udział w wysokiej cenie 1 mkw. W dużych aglomeracjach to od 10 do nawet 25 proc. wartości 1 mkw mieszkania. Ustawa o KZN zakłada możliwość realizacji inwestycji przez inwestora/dewelopera po wpłacie 20–30 proc. wartości gruntu jako opłaty wstępnej za użytkowanie wieczyste, a pozostałą część ceny inwestor zobowiązany jest wnosić w rocznych ratach. To zdecydowanie ułatwi, potani i przyspieszy realizację inwestycji mieszkaniowych. KZN tworzy nową funkcję w procesie...
[pozostało do przeczytania 44% tekstu]
Dostęp do artykułów: